SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-6 of 6 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Ab initio performance predictions of single-layer In–V tunnel field-effect transistors 期刊论文
Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 卷号: 19, 页码: 20121--20126
Authors:  Juan Lu;  Zhi-Qiang Fan;  Jian Gong;  Xiang-Wei Jiang
Adobe PDF(3280Kb)  |  Favorite  |  View/Download:114/0  |  Submit date:2018/06/15
Exciton valley dynamics in monolayer WSe2 probed by the two-color ultrafast Kerr rotation 期刊论文
Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 卷号: 19, 页码: 3176--3181
Authors:  Tengfei Yan;  Jialiang Ye;  Xiaofen Qiao;  Pingheng Tan;  Xinhui Zhang*
Adobe PDF(2148Kb)  |  Favorite  |  View/Download:47/0  |  Submit date:2018/07/02
Theoretical study of the effect of different n-doping elements on band structure and optical gain of GeSn alloys 期刊论文
Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 卷号: 19, 页码: 27031--27037
Authors:  Wenqi Huang;  Hong Yang;  Buwen Cheng;  Chunlai Xue
Adobe PDF(3072Kb)  |  Favorite  |  View/Download:136/1  |  Submit date:2018/07/02
Gate-tunable diode-like current rectification and ambipolar transport in multilayer van der Waals ReSe2/WS2 p–n heterojunctions 期刊论文
Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 卷号: 18, 期号: 40, 页码: 27750-27753
Authors:  Cong Wang;  Shengxue Yang;  Wenqi Xiong;  Congxin Xia;  Hui Cai;  Bin Chen;  Xiaoting Wang;  Xinzheng Zhang;  Zhongming Wei;  Sefaattin Tongay;  Jingbo Li;  Qian Liu
Adobe PDF(2011Kb)  |  Favorite  |  View/Download:220/1  |  Submit date:2017/03/10
A Processing Window for Fabricating Heavily Doped Silicon Nanowires by Metal-Assisted Chemical Etching 期刊论文
J. Phys. Chem. C, 2013, 卷号: 117, 期号: 47, 页码: 25090–25096
Authors:  Yangyang Qi , Zhen Wang , Mingliang Zhang , Fuhua Yang , and Xiaodong Wang
Adobe PDF(423Kb)  |  Favorite  |  View/Download:558/279  |  Submit date:2014/04/09
Atomic Layer Deposition of BiFeO3 Thin Films Using β_ Diketonates and H2O 期刊论文
J. Phys. Chem. C, 2013, 卷号: 117, 页码: 24579–24585
Authors:  Feng Zhang , Guosheng Sun , Wanshun Zhao , Lei Wang , Liu Zheng , Shengbei Liu , Bin Liu , Lin Dong , Xingfang Liu , Guoguo Yan , Lixin Tian , and Yiping Zeng
Adobe PDF(472Kb)  |  Favorite  |  View/Download:724/354  |  Submit date:2014/03/19