SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-1 of 1 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Atomic Layer Deposition of BiFeO3 Thin Films Using β_ Diketonates and H2O 期刊论文
J. Phys. Chem. C, 2013, 卷号: 117, 页码: 24579–24585
Authors:  Feng Zhang , Guosheng Sun , Wanshun Zhao , Lei Wang , Liu Zheng , Shengbei Liu , Bin Liu , Lin Dong , Xingfang Liu , Guoguo Yan , Lixin Tian , and Yiping Zeng
Adobe PDF(472Kb)  |  Favorite  |  View/Download:770/354  |  Submit date:2014/03/19