SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 20 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Design and fabrication of 10-kV silicon–carbide p-channel IGBTs with hexagonal cells and step space modulated junction termination extension 期刊论文
Chinese Physics B, 2019, 卷号: 28, 期号: 6, 页码: 068504
Authors:  Zheng-Xin Wen;   Feng Zhang;   Zhan-Wei Shen;   Jun Chen;   Ya-Wei He;   Guo-Guo Yan;   Xing-Fang Liu;   Wan-Shun Zhao;   Lei Wang;   Guo-Sheng Sun;   Yi-Ping Zeng
Adobe PDF(1520Kb)  |  Favorite  |  View/Download:43/0  |  Submit date:2020/07/31
Comparative study of electrical characteristics for n-type 4H–SiC planar and trench MOS capacitors annealed in ambient NO 期刊论文
Chinese Physics B, 2017, 卷号: 26, 期号: 10, 页码: 107101
Authors:  Zhan-Wei Shen;  Feng Zhang;  Sima Dimitrijev;  Ji-Sheng Han;  Guo-Guo Yan;  Zheng-Xin Wen;  Wan-Shun Zhao;  Lei Wang;  Xing-Fang Liu;  Guo-Sheng Sun;  Yi-Ping Zeng
Adobe PDF(1147Kb)  |  Favorite  |  View/Download:138/0  |  Submit date:2018/06/15
Growth and Characterization of InSb Thin Films on GaAs(001) without Any Buffer Layers by MBE 期刊论文
CHIN. PHYS. LETT., 2017, 卷号: 34, 期号: 7, 页码: 076105
Authors:  Xiao-Meng Zhao;  Yang Zhang;  Li-Jie Cui;  Min Guan;  Bao-Qiang Wang;  Zhan-Ping Zhu;  Yi-Ping Zeng
Adobe PDF(959Kb)  |  Favorite  |  View/Download:135/0  |  Submit date:2018/06/15
Influences of annealing on structural and compositional properties of Al2O3 thin films grown on 4H–SiC by atomic layer deposition 期刊论文
Chinese Physics B, 2016, 卷号: 25, 期号: 12, 页码: 128104
Authors:  Li-Xin Tian;  Feng Zhang;  Zhan-Wei Shen;  Guo-Guo Yan;  Xing-Fang Liu;  Wan-Shun Zhao;  Lei Wang;  Guo-Sheng Sun;  Yi-Ping Zeng
Adobe PDF(1301Kb)  |  Favorite  |  View/Download:214/3  |  Submit date:2017/03/10
Surface plasmon-enhanced nanoporous GaN-based green light-emitting diodes with Al2O3 passivation layer 期刊论文
OPTICS EXPRESS, 2014, 卷号: 22, 期号: 21, 页码: A1596-A1603
Authors:  Yu, Zhi-Guo;  Zhao, Li-Xia;  Wei, Xue-Cheng;  Lu, Hong-Xi;  Wang, Jun-Xi;  Zeng, Yi-Ping;  Li, Jin-Min;  Sun, Xue-Jiao;  An, Ping-Bo;  Zhu, Shi-Chao;  Liu, Lei;  Tian, Li-Xin;  Zhang, Feng
Adobe PDF(699Kb)  |  Favorite  |  View/Download:496/132  |  Submit date:2015/03/19
Surface saturation control on the formation of wurtzite polytypes in zinc blende SiC nanofilms grown on Si(100) substrates 期刊论文
Chinese Physics B, 2013, 卷号: 22, 期号: 8, 页码: 086802
Authors:  Liu Xing-Fang, Sun Guo-Sheng, Liu Bin, Yan Guo-Guo, Guan Min, Zhang Yang, Zhang Feng, Dong Lin, Zheng Liu, Liu Sheng-Bei, Tian Li-Xin, Wang Lei, Zhao Wan-Shun, Zeng Yi-Ping
Adobe PDF(794Kb)  |  Favorite  |  View/Download:300/68  |  Submit date:2014/03/18
Fast Homoepitaxial Growth of 4H-SiC Films on 4∘ off-Axis Substrates in a SiH4-C2H4-H2 Systemb InAs quantum well structures 期刊论文
Chinese Physics Letters, 2013, 卷号: 30, 期号: 12, 页码: 8101
Authors:  LIU Bin, SUN Guo-Sheng, LIU Xing-Fang, ZHANG Feng, DONG Lin, ZHENG Liu, YAN Guo-Guo, LIU Sheng-Bei, ZHAO Wan-Shun, WANG Lei, ZENG Yi-Ping, LI Xi-Guang, WANG Zhan-Guo, YANG Fei
Adobe PDF(1508Kb)  |  Favorite  |  View/Download:365/76  |  Submit date:2014/03/18
Raman Spectra Analysis of GaN : Er Films Prepared by Ion Implantation 期刊论文
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2013, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 699-703
Authors:  Tao Dong-yan;  Liu Chao;  Yin Chun-hai;  Zeng Yi-ping
Adobe PDF(1395Kb)  |  Favorite  |  View/Download:575/126  |  Submit date:2013/09/17
High sensitivity Hall devices with AlSb InAs quantum well structures 期刊论文
Chinese Physics B, 2013, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 7106
Authors:  Zhang Yang, Zhang Yu-Wei, Wang Cheng-Yan, Guan Min, Cui Li-Jie, Li Yi-Yang, Wang Bao-Qiang, Zhu Zhan-Ping, Zeng Yi-Ping
Adobe PDF(3377Kb)  |  Favorite  |  View/Download:519/136  |  Submit date:2014/03/19
Growth and optical properties of InGaN/GaN dual-wavelength light-emitting diodes 期刊论文
Acta Photonica Sinica, 2013, 卷号: 42, 期号: 10, 页码: 1135-1139
Authors:  Zhao, Ling-Hui;  Zhang, Lian;  Wang, Xiao-Dong;  Lu, Hong-Xi;  Wang, Jun-Xi;  Zeng, Yi-Ping
Adobe PDF(1946Kb)  |  Favorite  |  View/Download:345/60  |  Submit date:2014/04/30