SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 78 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Enhanced Efficiency of Carbon- Based Mesoscopic Perovskite Solar Cells through a Tungsten Oxide Nanoparticle Additive in the Carbon Electrode 期刊论文
Scientific Reports, 2019, 卷号: 9, 页码: 8778
Authors:  Lin Zhou;  Yuhua Zuo;  Tapas Kumar Mallick;  Senthilarasu Sundaram
Adobe PDF(1987Kb)  |  Favorite  |  View/Download:12/0  |  Submit date:2020/08/05
A High-Speed SSVEP-Based BCI Using Dry EEG Electrodes 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8, 页码: 14708
Authors:  Xiao Xing ;   Yijun Wang ;   Weihua Pei ;   Xuhong Guo ;   Zhiduo Liu ;   Fei Wang ;   Gege Ming ;   Hongze Zhao ;   Qiang Gui ;   Hongda Chen
Adobe PDF(2615Kb)  |  Favorite  |  View/Download:54/0  |  Submit date:2019/11/12
Nonlinear dynamics of trions under strong optical excitation in monolayer MoSe 2 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8, 页码: 2389
Authors:  Jialiang Ye ;   Tengfei Yan ;   Binghui Niu ;   Ying Li ;   Xinhui Zhang
Adobe PDF(2291Kb)  |  Favorite  |  View/Download:52/0  |  Submit date:2019/11/18
Optical spin noise spectra of Rb atomic gas with homogeneous and inhomogeneous broadening 期刊论文
Scientific Reports, 2017, 卷号: 7, 页码: 10238
Authors:  Jian Ma;  Ping Shi;  Xuan Qian;  Yaxuan Shang;  Yang Ji
Adobe PDF(3016Kb)  |  Favorite  |  View/Download:100/1  |  Submit date:2018/06/01
A deterministic quantum dot micropillar single photon source with >65% extraction efficiency based on fluorescence imaging method 期刊论文
Scientific Reports, 2017, 卷号: 7, 页码: 13986
Authors:  Shunfa Liu;  Yuming Wei;  Rongling Su;  Rongbin Su;  Ben Ma;  Zesheng Chen;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Ying Yu;  Yujia Wei;  Xuehua Wang;  Siyuan Yu
Adobe PDF(2081Kb)  |  Favorite  |  View/Download:169/0  |  Submit date:2018/06/15
High-efficiency broadband second harmonic generation in single hexagonal GaAs nanowire 期刊论文
Scientific Reports, 2017, 卷号: 7, 页码: 2166
Authors:  Jing Wang;  Ying Yu;  Yu-Ming Wei;  Shun-Fa Liu;  Juntao Li;  Zhang-Kai Zhou;  Zhi-Chuan Niu;  Si-Yuan Yu;  Xue-Hua Wang
Adobe PDF(2309Kb)  |  Favorite  |  View/Download:98/1  |  Submit date:2018/06/15
640-Gbit/s fast physical random number generation using a broadband chaotic semiconductor laser 期刊论文
Scientific Reports, 2017, 卷号: 7, 页码: 45900
Authors:  Limeng Zhang;  Biwei Pan;  Guangcan Chen;  Lu Guo;  Dan Lu;  Lingjuan Zhao;  Wei Wang
Adobe PDF(1983Kb)  |  Favorite  |  View/Download:109/1  |  Submit date:2018/05/30
Exciton emission of quasi-2D InGaN in GaN matrix grown by molecular beam epitaxy 期刊论文
Scientific Reports, 2017, 卷号: 7, 页码: 46420
Authors:  Dingyu Ma;  Xin Rong;  Xiantong Zheng;  Weiying Wang;  Ping Wang;  Tobias Schulz;  Martin Albrecht;  Sebastian Metzner;  Mathias Müller;  Olga August;  Frank Bertram;  Jürgen Christen;  Peng Jin;  Mo Li;  Jian Zhang;  Xuelin Yang;  Fujun Xu;  Zhixin Qin;  Weikun Ge;  Bo Shen;  Xinqiang Wang
Adobe PDF(1182Kb)  |  Favorite  |  View/Download:141/3  |  Submit date:2018/05/23
Observation of spin-polarized photoconductivity in (Ga; Mn)As/GaAs heterojunction without 期刊论文
Scientific Reports, 2017, 卷号: 7, 页码: 40558
Authors:  Qing Wu;  Yu Liu;  Hailong Wang;  Yuan Li;  Wei Huang;  Jianhua Zhao;  Yonghai Chen
Adobe PDF(785Kb)  |  Favorite  |  View/Download:114/2  |  Submit date:2018/05/30
Anomalous resistivity upturn in epitaxial L21-Co2MnAl films 期刊论文
Scientific Reports, 2017, 卷号: 7, 页码: 42931
Authors:  L. J. Zhu;  J. H. Zhao
Adobe PDF(1330Kb)  |  Favorite  |  View/Download:113/0  |  Submit date:2018/07/02