SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-2 of 2 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
A Processing Window for Fabricating Heavily Doped Silicon Nanowires by Metal-Assisted Chemical Etching 期刊论文
J. Phys. Chem. C, 2013, 卷号: 117, 期号: 47, 页码: 25090–25096
Authors:  Yangyang Qi , Zhen Wang , Mingliang Zhang , Fuhua Yang , and Xiaodong Wang
Adobe PDF(423Kb)  |  Favorite  |  View/Download:610/279  |  Submit date:2014/04/09
Atomic Layer Deposition of BiFeO3 Thin Films Using β_ Diketonates and H2O 期刊论文
J. Phys. Chem. C, 2013, 卷号: 117, 页码: 24579–24585
Authors:  Feng Zhang , Guosheng Sun , Wanshun Zhao , Lei Wang , Liu Zheng , Shengbei Liu , Bin Liu , Lin Dong , Xingfang Liu , Guoguo Yan , Lixin Tian , and Yiping Zeng
Adobe PDF(472Kb)  |  Favorite  |  View/Download:770/354  |  Submit date:2014/03/19