SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 110 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Direct Growth of 5 in. Uniform Hexagonal Boron Nitride on Glass for High-Performance Deep-Ultraviolet Light-Emitting Diodes 期刊论文
Advanced Materials Interfaces, 2018, 卷号: 5, 期号: 18, 页码: 1800662
Authors:  Qiucheng Li;   Qingqing Wu;   Jing Gao;   Tongbo Wei;   Jingyu Sun;   Hao Hong;   Zhipeng Dou;   Zhepeng Zhang;   Mark H. Rümmeli;   Peng Gao;   Jianchang Yan;   Junxi Wang;   Jinmin Li;   Yanfeng Zhang;   Zhongfan Liu
Adobe PDF(2581Kb)  |  Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2019/11/12
Performance Enhancement of Graphene Photodetectors via In Situ Preparation of TiO 2 on Graphene Channels 期刊论文
Advanced Materials Technologies, 2018, 卷号: 4, 期号: 3, 页码: 1800548
Authors:  Chuantong Cheng;   Hongru Yang;   Beiju Huang;   Huan Zhang;   Hui Fan;   Xingfei Zhang;   Xurui Mao;   Qiang Gui;   Xiaowei Yang;   Weihua Pei;   Hongda Chen
Adobe PDF(1496Kb)  |  Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2019/11/12
Liquid Metal Gated Tribotronic Transistors as an Electronic Gradienter for Angle Measurement 期刊论文
Advanced Electronic Materials, 2018, 卷号: 4, 期号: 9, 页码: 1800269
Authors:  Tianzhao Bu;   Dongdong Jiang;   Xiang Yang;   Wenbo Liu;   Guoxu Liu;   Tong Guo;   Yaokun Pang;   Junqing Zhao;   Fengben Xi;   Chi Zhang
Adobe PDF(1813Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2019/11/12
Device Configurations and Future Prospects of Flexible/ Stretchable Lithium-Ion Batteries 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 51, 页码: 1805596
Authors:  Di Chen;   Zheng Lou;   Kai Jiang;   Guozhen Shen
Adobe PDF(1648Kb)  |  Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2019/11/18
An Artificial Flexible Visual Memory System Based on an UV-Motivated Memristor 期刊论文
Advanced Materials, 2018, 卷号: 30, 期号: 7, 页码: 1705400
Authors:  Shuai Chen;   Zheng Lou;   Di Chen;   Guozhen Shen
Adobe PDF(1373Kb)  |  Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2019/11/18
Solvent-Based Soft-Patterning of Graphene Lateral Heterostructures for Broadband High-Speed Metal–Semiconductor–Metal Photodetectors 期刊论文
Advanced Materials Technologies, 2018, 卷号: 2, 期号: 2, 页码: 1600241
Authors:  Yang Xu;   Ayaz Ali;   Khurram Shehzad;   Nan Meng;   Mingsheng Xu;   Yuhan Zhang;   Xinran Wang;   Chuanhong Jin;   Hongtao Wang;   Yuzheng Guo;   Zongyin Yang;   Bin Yu;   Yuan Liu;   Qiyuan He;   Xiangfeng Duan;   Xiaomu Wang;   Ping-Heng Tan;   Weida Hu;   Hai Lu
Adobe PDF(3466Kb)  |  Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2019/11/18
Recent Developments in Graphene-Based Tactile Sensors and E-Skins 期刊论文
ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES, 2018, 卷号: 3, 期号: 2, 页码: 1700248
Authors:  Shuai Chen;   Kai Jiang;   Zheng Lou;   Di Chen;   Guozhen Shen
Adobe PDF(1910Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2019/11/18
Plant-Based Modular Building Blocks for “Green” Electronic Skins 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 51, 页码: 1804510
Authors:  Lili Wang;  Kang Wang;  Zheng Lou;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1764Kb)  |  Favorite  |  View/Download:2/0  |  Submit date:2019/11/18
Flexible Broadband Image Sensors with SnS Quantum Dots/Zn 2 SnO 4 Nanowires Hybrid Nanostructures 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 6, 页码: 1705389
Authors:  Ludong Li;   Zheng Lou;   Guozhen Shen
Adobe PDF(555Kb)  |  Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2019/11/18
Printable Zn 2 GeO 4 Microwires Based Flexible Photodetectors with Tunable Photoresponses 期刊论文
Advanced Materials Technologies, 2018, 卷号: 3, 期号: 5, 页码: 1800050
Authors:  Shuai Chen;   Zheng Lou;   Di Chen;   Guozhen Shen
Adobe PDF(1047Kb)  |  Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2019/11/18