SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共711条,第71-80条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 会议论文
作者:  Shang JZ;  Zhang BP;  Mao MH;  Cai LE;  Zhang JY;  Fang ZL;  Liu BL;  Yu JZ;  Wang QM;  Kusakabe K;  Ohkawa K;  Zhang, BP, Xiamen Univ, Dept Phys, Xiamen 361005, Peoples R China.
Adobe PDF(813Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1665/416  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhao L;  Lu ZX;  Cheng CJ;  Zhao DG;  Zhu JJ;  Sun BJ;  Qu B;  Zhang XF;  Sun WG;  Zhao, L, Luoyang Optoelect Inst, Luoyang, Peoples R China.
Adobe PDF(392Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1217/344  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Sun, GS;  Zhao, YM;  Wang, L;  Zhao, WS;  Liu, XF;  Ji, G;  Zeng, YP;  Sun, GS, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Novel Semicond Mat Lab, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(273Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1113/274  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhao, YM;  Sun, GS;  Liu, XF;  Li, JY;  Zhao, WS;  Wang, L;  Li, JM;  Zeng, YP;  Zhao, YM, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Novel Semicond Mat Lab, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(246Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1353/307  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Yu, JZ;  Han, GQ;  Yu, JZ, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Integrated Optoelect, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(458Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1214/311  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Wang SJ (Wang Shujing);  Pei WH (Pei Weihua);  Guo K (Guo Kai);  Gui Q (Gui Qiang);  Wang Y (Wang Yu);  Zhang X (Zhang Xu);  Tang J (Tang Jun);  Chen HD (Chen Hongda);  Pei, WH, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Integrated Optoelect, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(231Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1485/473  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhang X (Zhang Xu);  Pei WH (Pei Weihua);  Huang BJ (Huang Beiju);  Chen J (Chen Jin);  Guan N (Guan Ning);  Chen HD (Chen Hongda);  Zhang, X, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Integrated Optoelect, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(1810Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1287/322  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhao C;  Chen YH;  Xu B;  Tang CG;  Wang ZG;  Chen, YH, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(334Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1322/335  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Chen J;  Fan WJ;  Xu Q;  Zhang XW;  Li SS;  Xia JB;  Chen, J, Nanyang Technol Univ, Sch Elect & Elect Engn, Singapore 639798, Singapore.
Adobe PDF(1459Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:934/208  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Xu TW (Xu Tuanwei);  Li F (Li Fang);  Liu YL (Liu Yuliang)
Adobe PDF(850Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1205/347  |  提交时间:2011/07/14