SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 70 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Fiber gas sensor-integrated smart face mask for room- temperature distinguishing of target gases 期刊论文
Nano Research, 2018, 卷号: 11, 期号: 1, 页码: 511-519
Authors:  Zhiyi Gao ;   Zheng Lou ;   Shuai Chen ;   La Li ;   Kai Jiang ;   Zuoling Fu ;   Wei Han ;   Guozhen Shen
Adobe PDF(1590Kb)  |  Favorite  |  View/Download:45/0  |  Submit date:2019/11/18
Hollow Polypyrrole Sleeve Based Coaxial Fiber Supercapacitors for Wearable Integrated Photosensing System 期刊论文
Advanced Materials Technologies, 2018, 卷号: 3, 期号: 8, 页码: 1800115
Authors:  La Li;   Zheng Lou;   Di Chen;   Wei Han;   Guozhen Shen
Adobe PDF(637Kb)  |  Favorite  |  View/Download:43/0  |  Submit date:2019/11/18
Recent Advances in Flexible/Stretchable Supercapacitors for Wearable Electronics 期刊论文
Small, 2018, 卷号: 14, 期号: 43, 页码: 1702829
Authors:  La Li;   Zheng Lou;   Di Chen;   Kai Jiang;   Wei Han;   Guozhen Shen
Adobe PDF(865Kb)  |  Favorite  |  View/Download:43/0  |  Submit date:2019/11/12
Gate-controlled reversible rectifying behaviour in tunnel contacted atomically-thin MoS2 transistor 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2017, 卷号: 8, 期号: 1, 页码: 970
Authors:  Xiao-Xi Li;  Zhi-Qiang Fan;  Pei-Zhi Liu;  Mao-Lin Chen;  Xin Liu;  Chuan-Kun Jia;  Dong-Ming Sun;  Xiang-Wei Jiang;  Zheng Han;  Vincent Bouchiat;  Jun-Jie Guo;  Jian-Hao Chen;  Zhi-Dong Zhang
Adobe PDF(1689Kb)  |  Favorite  |  View/Download:175/0  |  Submit date:2018/06/15
Highly Stretchable Micro-Supercapacitor Arrays with Hybrid MWCNT/PANI Electrodes 期刊论文
Adv. Mater. Technol., 2017, 卷号: 2, 页码: 1600282(1 of 8)
Authors:  La Li;  Zheng Lou;  Wei Han;  Di Chen;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(2574Kb)  |  Favorite  |  View/Download:112/0  |  Submit date:2018/06/15
Comparative study of electrical characteristics for n-type 4H–SiC planar and trench MOS capacitors annealed in ambient NO 期刊论文
Chinese Physics B, 2017, 卷号: 26, 期号: 10, 页码: 107101
Authors:  Zhan-Wei Shen;  Feng Zhang;  Sima Dimitrijev;  Ji-Sheng Han;  Guo-Guo Yan;  Zheng-Xin Wen;  Wan-Shun Zhao;  Lei Wang;  Xing-Fang Liu;  Guo-Sheng Sun;  Yi-Ping Zeng
Adobe PDF(1147Kb)  |  Favorite  |  View/Download:91/0  |  Submit date:2018/06/15
Switching from Negative to Positive Photoconductivity toward Intrinsic Photoelectric Response in InAs Nanowire 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 卷号: 9, 页码: 2867−2874
Authors:  Yuxiang Han;  Mengqi Fu;  Zhiqiang Tang;  Xiao Zheng;  Xianghai Ji;  Xiaoye Wang;  Weijian Lin;  Tao Yang;  Qing Chen
Adobe PDF(3748Kb)  |  Favorite  |  View/Download:126/0  |  Submit date:2018/05/23
Sub-THz wave generation based on a dual wavelength microsquare laser 期刊论文
ELECTRONICS LETTERS, 2017, 卷号: 53, 期号: 14, 页码: 939–941
Authors:  Hai-Zhong Weng;  Osamu Wada;  Jun-Yuan Han;  Jin-Long Xiao;  Yue-De Yang;  Yong-Zhen Huang;  Jin Li;  Bing Xiong;  Chang-Zheng Sun;  Yi Luo
Adobe PDF(321Kb)  |  Favorite  |  View/Download:94/2  |  Submit date:2018/07/09
Flexible planar concentric circular micro-supercapacitor arrays for wearable gas sensing application 期刊论文
Nano Energy, 2017, 卷号: 41, 页码: 261–268
Authors:  La Li;  Chengwei Fu;  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Wei Han;  Kai Jiang;  Di Chen;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1357Kb)  |  Favorite  |  View/Download:98/4  |  Submit date:2018/06/15
Flexible in-plane microsupercapacitors with electrospun NiFe2O4 nanofibers for portable sensing applications 期刊论文
Nanoscale, 2016, 卷号: 8, 期号: 32, 页码: 14986–14991
Authors:  La Li;  Zheng Lou;  Wei Han;  Guozhen Shen
Adobe PDF(2032Kb)  |  Favorite  |  View/Download:134/0  |  Submit date:2017/03/16