SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 26 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Dynamical anisotropic response of black phosphorus under magnetic field 期刊论文
2D Materials, 2018, 卷号: 5, 期号: 2, 页码: 025010
Authors:  Xuefeng Liu;  Wei Lu;  Xiaoying Zhou;  Yang Zhou;  Chenglong Zhang;  Jiawei Lai;  Shaofeng Ge;  Chandra Sekhar Mutyala;  Shuang Jia;  Kai Chang;  Dong Sun
Adobe PDF(2869Kb)  |  Favorite  |  View/Download:10/0  |  Submit date:2019/11/18
Moiré Phonons in Twisted Bilayer MoS 2 期刊论文
ACS NANO, 2018, 卷号: 12, 期号: 8, 页码: 8770-8780
Authors:  Miao-Ling Lin;   Qing-Hai Tan;   Jiang-Bin Wu;   Xiao-Shuang Chen;   Jin-Huan Wang;   Yu-Hao Pan;   Xin Zhang;   Xin Cong;   Jun Zhang;   Wei Ji;   Ping-An Hu;   Kai-Hui Liu;   Ping-Heng Tan
Adobe PDF(4098Kb)  |  Favorite  |  View/Download:22/0  |  Submit date:2019/11/12
Dynamical anisotropic response of black phosphorus under magnetic field 期刊论文
2D Materials, 2018, 卷号: 5, 期号: 2, 页码: 025010
Authors:  Xuefeng Liu;  Wei Lu;  Xiaoying Zhou;  Yang Zhou;  Chenglong Zhang;  Jiawei Lai;  Shaofeng Ge;  Chandra Sekhar Mutyala;  Shuang Jia;  Kai Chang;  Dong Sun
Adobe PDF(2869Kb)  |  Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2019/11/12
The property optimization of n-GaN films grown on n-SiC substrates by incorporating a SiNx interlayer 期刊论文
J Mater Sci: Mater Electron, 2017, 卷号: 28, 页码: 6008–6014
Authors:  Shuang Cui;  Yuantao Zhang;  Zhen Huang;  Gaoqiang Deng;  Baozhu Li;  Degang Zhao;  Yuchun Chang
Adobe PDF(2398Kb)  |  Favorite  |  View/Download:10/0  |  Submit date:2018/11/30
Suppression of hole leakage by adding a hole blocking layer prior to the first quantum barrier in GaN-based near-ultraviolet laser diodes 期刊论文
Phys. Status Solidi A, 2017, 卷号: 214, 期号: 10, 页码: 1700320
Authors:  Yao Xing;  De Gang Zhao;  De Sheng Jiang;  Xiang Li;  Feng Liang;  Ping Chen;  Jian Jun Zhu;  Zong Shun Liu;  Jing Yang;  Wei Liu;  Shuang Tao Liu;  Li Qun Zhang;  Mo Li
Adobe PDF(1249Kb)  |  Favorite  |  View/Download:109/1  |  Submit date:2018/07/11
Observation of positive and small electron affinity of Si-doped AlN films grown by metalorganic chemical vapor deposition on n-type 6H–SiC 期刊论文
Chinese Physics B, 2016, 卷号: 25, 期号: 5, 页码: 057703
Authors:  Feng Liang;  Ping Chen;  De-Gang Zhao;  De-Sheng Jiang;  Zhi-Juan Zhao;  Zong-Shun Liu;  Jian-Jun Zhu;  Jing Yang;  Wei Liu;  Xiao-Guang He;  Xiao-Jing Li;  Xiang Li;  Shuang-Tao Liu;  Hui Yang;  Li-Qun Zhang;  Jian-Ping Liu;  Yuan-Tao Zhang;  Guo-Tong Du
Adobe PDF(333Kb)  |  Favorite  |  View/Download:204/4  |  Submit date:2017/03/10
Large lateral photovoltaic effect in μc-SiOx:H/a-Si:H/c-Si p–i–n structure 期刊论文
Applied Physics Express, 2016, 卷号: 9, 页码: 031301
Authors:  Shuang Qiao;  Jianhui Chen;  Jihong Liu;  Xinhui Zhang;  Shufang Wang;  Guangsheng Fu
Adobe PDF(1228Kb)  |  Favorite  |  View/Download:175/0  |  Submit date:2017/03/16
Magnetic field-modulated photo-thermo-electric effect in Fe/GaAs film 期刊论文
Applied Physics Letters, 2015, 卷号: 107, 期号: 18, 页码: 182402
Authors:  Shuang Qiao;  Jihong Liu;  Guoying Yan;  Jianhua Zhao;  Xinhui Zhang;  Shufang Wang;  Guangsheng Fu
Adobe PDF(1268Kb)  |  Favorite  |  View/Download:221/2  |  Submit date:2016/03/29
The in-plane anisotropic magnetic damping of ultrathin epitaxial Co2FeAl film 期刊论文
AIP Advances, 2015, 卷号: 5, 期号: 8, 页码: 087170
Authors:  Shuang Qiao;  Wei Yan;  Shuaihua Nie;  Jianhua Zhao;  Xinhui Zhang
Adobe PDF(5211Kb)  |  Favorite  |  View/Download:145/3  |  Submit date:2016/03/29
Temperature dependent magnetic anisotropy of epitaxial Co2FeAl films grown on GaAs 期刊论文
Journal of Applied Physics, 2015, 卷号: 117, 期号: 9, 页码: 093904
Authors:  Shuang Qiao;  Shuaihua Nie;  Jianhua Zhao;  Xinhui Zhang
Adobe PDF(1375Kb)  |  Favorite  |  View/Download:157/1  |  Submit date:2016/03/29