SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 28 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Single mercury nanoelectrode: Single nucleus growth on Au nanoelectrode and its sensing application 期刊论文
Sensors and Actuators, B: Chemical, 2019, 卷号: 282, 页码: 523-528
Authors:  Haoran Tang ;   Jiahui Zhu ;   Xiaoqing Xiao ;   Zhijie Wang ;   Hao Wang ;   Yongxin Li
Adobe PDF(934Kb)  |  Favorite  |  View/Download:50/0  |  Submit date:2020/07/31
Single mercury nanoelectrode: Single nucleus growth on Au nanoelectrode and its sensing application 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 卷号: 282, 页码: 523–528
Authors:  Haoran Tang ;   Jiahui Zhu ;   Xiaoqing Xiao ;   Zhijie Wang ;   Hao Wang ;   Yongxin Li
Adobe PDF(978Kb)  |  Favorite  |  View/Download:76/0  |  Submit date:2019/11/15
P-type Co3O4nanomaterials-based gas sensor: Preparation andacetone sensing performance 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 卷号: 242, 页码: 369–377
Authors:  Tingting Zhou;  Tong Zhang;  Jianan Deng;  Rui Zhang;  Zheng Lou;  Lili Wang
Adobe PDF(3752Kb)  |  Favorite  |  View/Download:260/2  |  Submit date:2018/06/15
P-type octahedral Cu2O particles with exposed {111} facets andsuperior CO sensing properties 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 卷号: 239, 页码: 211–217
Authors:  Lili Wang;  Rui Zhang;  Tingting Zhou;  Zheng Lou;  Jianan Deng;  Tong Zhang
Adobe PDF(2473Kb)  |  Favorite  |  View/Download:232/1  |  Submit date:2018/06/15
Fabrication of porous SnO2nanowires gas sensors with enhancedsensitivity 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, 卷号: 252, 页码: 79–85
Authors:  Rui Li;  Shuai Chen;  Zheng Lou;  La Li;  Tingting Huang;  Yuanjun Song;  Di Chen;  Guozhen Shen
Adobe PDF(2875Kb)  |  Favorite  |  View/Download:224/1  |  Submit date:2018/06/15
Study on the response of InAs nanowire transistors to H2O and NO2 期刊论文
Sensors and Actuators B-Chemical Volume, 2015, 卷号: 209, 页码: 456–461
Authors:  Xintong Zhang;  Mengqi Fu;  Xing Li;  Tuanwei Shi;  Zhiyuan Ning;  Xiaoye Wang
Adobe PDF(948Kb)  |  Favorite  |  View/Download:433/0  |  Submit date:2016/03/22
Enhanced sensing performance of the Co3O4 hierarchical nanorods to NH3 gas 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 卷号: 209, 页码: 449-455
Authors:  Jianan Deng;  Rui Zhang;  Lili Wang;  Zheng Lou;  Tong Zhang
Adobe PDF(2086Kb)  |  Favorite  |  View/Download:150/1  |  Submit date:2016/03/29
Hierarchical structure with heterogeneous phase as high performance sensing materials for trimethylamine gas detecting 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 卷号: 220, 页码: 1224-1231
Authors:  Rui Zhang;  Lili Wang;  Jianan Deng;  Tingting Zhou;  Zheng Lou;  Tong Zhang
Adobe PDF(1901Kb)  |  Favorite  |  View/Download:173/2  |  Submit date:2016/03/29
Low-cost Au nanoparticle-decorated cicada wing as sensitive andrecyclable substrates for surface enhanced Raman scattering 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 卷号: 209, 页码: 820–827
Authors:  Ming Yang Lv;  Hai Yan Teng;  Zhao Yang Chen;  Yong Mei Zhao;  Xin Zhang;  Luo Liu;  Zhenglong Wu;  Li Min Liu;  Hai Jun Xu
Adobe PDF(2724Kb)  |  Favorite  |  View/Download:312/1  |  Submit date:2016/04/08
Ultrasensitive and quantitative detection of paraquat on fruits skins via surface-enhanced Raman spectroscopy 期刊论文
Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 卷号: 213, 页码: 452–456
Authors:  Hui Fang;  Xin Zhang;  Shang Jie Zhang;  Luo Liu;  Yong Mei Zhao;  Hai Jun Xu
Adobe PDF(1335Kb)  |  Favorite  |  View/Download:277/4  |  Submit date:2016/04/08