SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 51 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Crystallographic orientation control and optical properties of GaN nanowires 期刊论文
RSC Advances, 2018, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 2181-2187
Authors:  Shaoteng Wu;   Liancheng Wang;   Xiaoyan Yi;   Zhiqiang Liu;   Jianchang Yan;   Guodong Yuan;   Tongbo Wei;   Junxi Wang ;   Jinmin Li
Adobe PDF(793Kb)  |  Favorite  |  View/Download:156/1  |  Submit date:2019/11/19
Introducing carbon dots to moderate the blue emission from zinc vanadium oxide hydroxide hydrate nanoplates 期刊论文
RSC Advances, 2018, 卷号: 8, 期号: 37, 页码: 20686-20691
Authors:  Peng Huang;  Guodong Yuan;  Tongbo Wei;  Jinmin Li;  Michael N. R. Ashfold
Adobe PDF(841Kb)  |  Favorite  |  View/Download:62/0  |  Submit date:2019/11/19
Engineering the interface in mechanically responsive graphene-based films 期刊论文
RSC ADVANCES, 2018, 卷号: 8, 期号: 63, 页码: 36257-36263
Authors:  Chen Yaqing;  Dai Zhaohe;  Weng Chuanxin;  Wang Guorui;  Liu Xuelu;  Cong Xin;  Tan Pingheng;  Liu Luqi;  Zhang Zhong
Adobe PDF(1121Kb)  |  Favorite  |  View/Download:47/0  |  Submit date:2019/11/12
Spin-polarized charge trapping cell based on a topological insulator quantum dot 期刊论文
RSC Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 30963–30969
Authors:  Zhenhua Wu;  Liangzhong Lin;  Wen Yang;  D. Zhang;  C. Shen;  W. Lou;  H. Yin;  Kai Chang
Adobe PDF(1718Kb)  |  Favorite  |  View/Download:268/0  |  Submit date:2018/06/01
Electric field induced electronic properties modification of ZrS2/HfS2 van der Waals heterostructure 期刊论文
RSC Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 14625–14630
Authors:  Jimin Shang;  Shuai Zhang;  Xuerui Cheng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(1107Kb)  |  Favorite  |  View/Download:71/1  |  Submit date:2018/06/15
Feasibility of polyethylene film as both supporting material for transfer and target substrate for flexible strain sensor of CVD graphene grown on Cu foil 期刊论文
RSC Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 48333–48340
Authors:  Shuxian Cai;  Xingfang Liu;  Jianan Huang;  Zhonghua Liu
Adobe PDF(3445Kb)  |  Favorite  |  View/Download:82/0  |  Submit date:2018/06/15
Space charges and negative capacitance effect in organic light-emitting diodes by transient current response analysis 期刊论文
RSC Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 50598
Authors:  Min Guan;  Litao Niu;  Yang Zhang;  Xingfang Liu;  Yiyang Li;  Yiping Zeng
Adobe PDF(593Kb)  |  Favorite  |  View/Download:84/1  |  Submit date:2018/06/15
Ultra-thin ZnO film as an electron transport layer for realizing the high efficiency of organic solar cells 期刊论文
RSC Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 14694–14700
Authors:  Dan Chi;  Shihua Huang;  Shizhong Yue;  Kong Liu;  Shudi Lu;  Zhijie Wang;  Shengchun Qu;  Zhanguo Wang
Adobe PDF(823Kb)  |  Favorite  |  View/Download:100/2  |  Submit date:2018/05/31
Sensitivity enhancement of graphene Hall sensors modified by single-molecule magnets at room temperature† 期刊论文
RSC Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 1776–1781
Authors:  Yuanhui Zheng;  Le Huang;  Zhiyong Zhang;  Jianzhuang Jiang;  Kaiyou Wang;  Lian-Mao Peng;  Gui Yu
Adobe PDF(541Kb)  |  Favorite  |  View/Download:73/0  |  Submit date:2018/07/02
SnO2/SnS2 nanotubes for flexible roomtemperature NH3 gas sensors 期刊论文
RSC Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 52503–52509
Authors:  Rui Li;  Kai Jiang;  Shuai Chen;  Zheng Lou;  Tingting Huang;  Di Chen;  Guozhen Shen
Adobe PDF(896Kb)  |  Favorite  |  View/Download:143/0  |  Submit date:2018/06/15