SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 23 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Laser-induced cracks in ice due to temperature gradient and thermal stress 期刊论文
Optics and Laser Technology, 2018, 卷号: 102, 页码: 115-123
Authors:  Song Yang ;   Ying-Ying Yang ;   Jing-Yuan Zhang;   Zhi-Yan Zhang;   Ling Zhang;   Xue-Chun Lin
Adobe PDF(2751Kb)  |  Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2019/11/12
Generation of 46 W green-light by frequency doubling of 96 W picosecond unpolarized Yb-doped fiber amplifier 期刊论文
Optics and Laser Technology, 2018, 卷号: 101, 页码: 419-424
Authors:  Yaoyao Qi ;   Haijuan Yu ;   Jingyuan Zhang ;   Ling Zhang ;   Chaojian He ;   Xuechun Lin
Adobe PDF(1671Kb)  |  Favorite  |  View/Download:26/0  |  Submit date:2019/11/12
High efficiency single-pass SHG of low power CWML and QML laser in an MgO:PPLN 期刊论文
Optics and Laser Technology, 2018, 卷号: 106, 页码: 197-201
Authors:  Chaojian He ;   Haijuan Yu ;   Jingyuan Zhang ;   Shuzhen Zou ;   Ling Zhang ;   Yaoyao Qi ;   Bei Li ;   Xuechun Lin
Adobe PDF(1571Kb)  |  Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2019/11/12
Frequency-doubled green picosecond laser based on K 3 B 6 O 10 Br nonlinear optical crystal 期刊论文
Optics and Laser Technology, 2018, 卷号: 101, 页码: 401-403
Authors:  Luping Meng;  Ling Zhang;  Zhanyu Hou;  Lirong Wang;  Hui Xu;  Meng Shi;  Lingwu Wang;  Yingying Yang;  Yaoyao Qi;  Chaojian He;  Haijuan Yu;  Xuechun Lin;  Fufang Su;  Mingjun Xia;  Rukang Li
Adobe PDF(492Kb)  |  Favorite  |  View/Download:26/0  |  Submit date:2019/11/12
Zero-bias 32 Gb/s evanescently coupled InGaAs/InP UTC-PDs 期刊论文
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, 2018, 卷号: 101, 页码: 457–461
Authors:  Siwei Sun;   Song Liang ;   Xiao Xie;   Junjie Xu;   Lu Guo;   Hongliang Zhu;   Wei Wang
Adobe PDF(1695Kb)  |  Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2019/11/15
Design and fabrication of two kind of SOI-based EA-type VOAs 期刊论文
Optics and Laser Technology, 2018, 卷号: 102, 页码: 166-173
Authors:  Pei Yuan;   Yue Wang ;   Yuanda Wu ;   Junming An;   Xiongwei Hu
Adobe PDF(2166Kb)  |  Favorite  |  View/Download:30/0  |  Submit date:2019/11/19
EML Array fabricated by SAG technique monolithically integrated with a buried ridge AWG multiplexer 期刊论文
Optics & Laser Technology, 2017, 卷号: 91, 页码: 46–50
Authors:  Junjie Xu;  Song Liang;  Zhike Zhang;  Junming An;  Hongliang Zhu;  Wei Wang
Adobe PDF(1142Kb)  |  Favorite  |  View/Download:75/1  |  Submit date:2018/05/30
Enhancement of luminescence from Er-doped Si by photonic crystal gradient double-heterostructuremicrocavity 期刊论文
Optics & Laser Technology, 2017, 卷号: 89, 页码: 69–74
Authors:  Y. Wang;  J.M. An;  Y.D. Wu;  X.W. Hu
Adobe PDF(709Kb)  |  Favorite  |  View/Download:111/0  |  Submit date:2018/07/02
Monolithic integration of an InP-based 4 _ 25 GHz photodiode array to an O-band arrayed waveguide grating demultiplexer 期刊论文
Optics and Laser Technology, 2017, 卷号: 97, 页码: 290–296
Authors:  Han Ye;  Qin Han;  Qianqian Lv;  Pan Pan;  Junming An;  Xiaohong Yang
Adobe PDF(2383Kb)  |  Favorite  |  View/Download:90/2  |  Submit date:2018/07/09
New design of upper waveguide with unintentionally doped InGaN layer for InGaN-based laser diode 期刊论文
Optics and Laser Technology, 2017, 卷号: 97, 页码: 284–289
Authors:  Feng Liang;  Degang Zhao;  Desheng Jiang;  Zongshun Liu;  Jianjun Zhu;  Ping Chen;  Jing Yang;  Wei Liu;  Xiang Li;  Shuangtao Liu;  Yao Xing;  Liqun Zhang;  Heng Long;  Mo Li
Adobe PDF(2290Kb)  |  Favorite  |  View/Download:75/3  |  Submit date:2018/07/11