SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 84 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
High-power GaSb-based microstripe broad-area lasers 期刊论文
Applied physics express, 2018, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 32702
Authors:  Zefeng Lu ;   Lijie Wang ;   Yu Zhang ;   Shili Shu ;   Sicong Tian ;   Cunzhu Tong ;   Guanyu Hou ;   Xiaoli Chai ;   Yingqiang Xu ;   Haiqiao Ni ;   Zhichuan Niu ;   Lijun Wang
Adobe PDF(1196Kb)  |  Favorite  |  View/Download:50/0  |  Submit date:2019/11/18
Anisotropic in-plane spin dynamics in (110)-oriented GaAs/AlGaAs multiple quantum well 期刊论文
Journal of Applied Physics, 2017, 卷号: 121, 期号: 15, 页码: 153901
Authors:  Xuan Qian;  Jian Ma;  HaiQiao Ni;  ZhiChuan Niu;  Yang Ji
Adobe PDF(1224Kb)  |  Favorite  |  View/Download:81/0  |  Submit date:2018/06/01
A deterministic quantum dot micropillar single photon source with >65% extraction efficiency based on fluorescence imaging method 期刊论文
Scientific Reports, 2017, 卷号: 7, 页码: 13986
Authors:  Shunfa Liu;  Yuming Wei;  Rongling Su;  Rongbin Su;  Ben Ma;  Zesheng Chen;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Ying Yu;  Yujia Wei;  Xuehua Wang;  Siyuan Yu
Adobe PDF(2081Kb)  |  Favorite  |  View/Download:159/0  |  Submit date:2018/06/15
Quantum efficiency optimization by maximizing wave function overlap in type-II superlattice photodetectors 期刊论文
Nanoscale, 2017, 卷号: 9, 页码: 11833–11840
Authors:  Yunhao Zhao;  Lu Liu;  Renchao Che;  Han Bi;  Xi Han;  Xuebing Zhao;  Haiqiao Ni;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(3503Kb)  |  Favorite  |  View/Download:91/0  |  Submit date:2018/06/15
1.3 μm single-photon emission from strain-coupled bilayer of InAs/GaAs quantum dots at the temperature up to 120 K 期刊论文
Appl. Phys. Lett., 2017, 卷号: 111, 页码: 182102
Authors:  Yongzhou Xue;  Zesheng Chen;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Desheng Jiang;  Xiuming Dou;  Baoquan Sun
Adobe PDF(791Kb)  |  Favorite  |  View/Download:83/0  |  Submit date:2018/06/15
Low lateral divergence 2 μm InGaSb/ AlGaAsSb broad-area quantum well lasers 期刊论文
Optics Express, 2016, 卷号: 24, 期号: 7, 页码: 7246-7252
Authors:  Jiamin Rong;  Enbo Xing;  Yu Zhang;  Lijie Wang;  Shili Shu;  Sicong Tian;  Cunzhu Tong;  Xiaoli Chai;  Yingqiang Xu;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Lijun Wang
Adobe PDF(1853Kb)  |  Favorite  |  View/Download:283/3  |  Submit date:2017/03/10
InAs homoepitaxy and InAs/AlSb/GaSb resonant interband tunneling diodes on InAs substrate 期刊论文
Journal of Crystal Growth, 2016, 卷号: 443, 页码: 85-89
Authors:  Wei Xiang;  Guowei Wang;  Hongyue Hao;  Yongping Liao;  Xi Han;  Lichun Zhang;  Yingqiang Xu;  Zhengwei Ren;  Haiqiao Ni;  Zhenhong He;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(1528Kb)  |  Favorite  |  View/Download:137/2  |  Submit date:2017/03/16
Tuning exciton energy and fine-structure splitting in single InAs quantum dots by applying uniaxial stress 期刊论文
AIP Advances, 2016, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 045204
Authors:  Dan Su;  Xiuming Dou;  Xuefei Wu;  Yongping Liao;  Pengyu Zhou;  Kun Ding;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Haijun Zhu;  Desheng Jiang;  Baoquan Sun
Adobe PDF(1402Kb)  |  Favorite  |  View/Download:128/1  |  Submit date:2017/03/16
Tuning exciton energy and fine-structure splitting in single InAs quantum dots by applying uniaxial stress 期刊论文
AIP Advances, 2016, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 045204
Authors:  Dan Su;  Xiuming Dou;  Xuefei Wu;  Yongping Liao;  Pengyu Zhou;  Kun Ding;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Haijun Zhu;  Desheng Jiang;  Baoquan Sun
Adobe PDF(1302Kb)  |  Favorite  |  View/Download:368/2  |  Submit date:2017/03/16
A quantum dot asymmetric self-gated nanowire FET for high sensitive detection 期刊论文
AIP Advances, 2015, 卷号: 5, 期号: 1, 页码: 017108
Authors:  Zhangchun Shi;  Xiaohong Yang;  Chenglei Nie;  Weihong Yin;  Qin Han;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(2529Kb)  |  Favorite  |  View/Download:186/3  |  Submit date:2016/03/22