SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 14 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Wearable and robust triboelectric nanogenerator based on crumpled gold films 期刊论文
Nano Energy, 2018, 卷号: 46, 页码: 73-80
Authors:  Huamin Chen ;   Lin Bai ;   Tong Li ;   Chen Zhao ;   Jiushuang Zhang ;   Nan Zhang ;   Guofeng Song ;   Qiaoqiang Gan ;   Yun Xu
Adobe PDF(1253Kb)  |  Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2019/11/19
Ultrasensitive and ultraflexible e-skins with dual functionalities for wearable electronics 期刊论文
Nano Energy, 2017, 卷号: 38, 页码: 28–35
Authors:  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Lili Wang;  Ruilong Shi;  La Li;  Kai Jiang;  Di Chen;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1301Kb)  |  Favorite  |  View/Download:71/2  |  Submit date:2018/06/15
Flexible planar concentric circular micro-supercapacitor arrays for wearable gas sensing application 期刊论文
Nano Energy, 2017, 卷号: 41, 页码: 261–268
Authors:  La Li;  Chengwei Fu;  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Wei Han;  Kai Jiang;  Di Chen;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1357Kb)  |  Favorite  |  View/Download:73/4  |  Submit date:2018/06/15
All rGO-on-PVDF-nanofibers based self-powered electronic skins 期刊论文
Nano Energy, 2017, 卷号: 35, 页码: 121–127
Authors:  Yuanfei Ai;  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Di Chen;  Zhiming M. Wang;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1356Kb)  |  Favorite  |  View/Download:56/0  |  Submit date:2018/06/15
An ultra-sensitive and rapid response speed graphene pressure sensors for electronic skin and health monitoring 期刊论文
Nano Energy, 2016, 卷号: 23, 页码: 7-14
Authors:  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Lili Wang;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(2347Kb)  |  Favorite  |  View/Download:201/0  |  Submit date:2017/03/10
Fe(III) modified BiOCl ultrathin nanosheet towards high-efficient visiblelight photocatalyst 期刊论文
Nano Energy, 2016, 卷号: 30, 页码: 109–117
Authors:  Yan Mi;  Liaoyong Wen;  Zhijie Wang;  Dawei Cao;  Rui Xu;  Yaoguo Fang;  Yilong Zhou;  Yong Lei
Adobe PDF(2612Kb)  |  Favorite  |  View/Download:216/3  |  Submit date:2017/03/10
Ultrafast and reversible electrochemical lithiation of InAs nanowires observed by in-situ transmission electron microscopy 期刊论文
Nano Energy, 2016, 卷号: 20, 页码: 194-201
Authors:  Xing Li;  DongdongXiao;  HaoZheng;  XianlongWei;  Xiaoye Wang;  LinGu;  Yong-ShengHu;  TaoYang;  QingChen
Adobe PDF(2147Kb)  |  Favorite  |  View/Download:154/1  |  Submit date:2017/03/10
Realizing ordered arrays of nanostructures: A versatile platform for converting and storing energy efficiently 期刊论文
Nano Energy, 2016, 卷号: 19, 页码: 328-362
Authors:  Zhijie Wang;  DaweiCao;  RuiXu;  ShengchunQu;  Zhanguo Wang;  YongLei
Adobe PDF(24176Kb)  |  Favorite  |  View/Download:246/2  |  Submit date:2017/03/10
Interface engineering for highly efficient graphene-on-silicon Schottky junction solar cells by introducing a hexagonal boron nitride interlayer 期刊论文
Nano Energy, 2016, 卷号: 28, 页码: 44-50
Authors:  Jun-Hua Meng;  Xin Liu;  Xing-Wang Zhang;  Yue Zhang;  Hao-Lin Wang;  Zhi-Gang Yin;  Yong-Zhe Zhang;  Heng Liu;  Jing-Bi You;  Hui Yan
Adobe PDF(1003Kb)  |  Favorite  |  View/Download:143/0  |  Submit date:2017/03/10
Graphene-based transparent conductive electrodes for GaN-based light emitting diodes: Challenges and countermeasures 期刊论文
NANO ENERGY, 2015, 卷号: 12, 页码: 419–436
Authors:  Liancheng Wang;  Wei Liu;  Yiyun Zhang;  Zi-Hui Zhang;  Swee Tiam Tan;  Xiaoyan Yi;  Guohong Wang;  Xiaowei Sun;  Hongwei Zhu;  Hilmi Volkan Demir
Adobe PDF(4859Kb)  |  Favorite  |  View/Download:202/2  |  Submit date:2016/04/15