SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 17 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Scalable fabrication of geometry-tunable self-aligned superlattice photonic crystals for spectrum-programmable light trapping 期刊论文
NANO ENERGY, 2019, 卷号: 58, 页码: 543-551
Authors:  Rui Xu ;   Huaping Zhao ;   Huile Jin ;   Zhijie Wang ;   Zhiliang Zhang ;   Shipu Xu ;   Zhiqiang Zeng ;   Shun Wang ;   Yong Lei
Adobe PDF(3276Kb)  |  Favorite  |  View/Download:31/0  |  Submit date:2020/08/04
Enhanced stretchable graphene-based triboelectric nanogenerator via control of surface nanostructure 期刊论文
NANO ENERGY, 2019, 卷号: 58, 页码: 304-311
Authors:  Huamin Chen ;  Yun Xu ;   Jiushuang Zhang;   Weitong Wu;  Guofeng Song
Adobe PDF(3397Kb)  |  Favorite  |  View/Download:33/0  |  Submit date:2020/08/05
Wearable sweat monitoring system with integrated micro-supercapacitors 期刊论文
Nano Energy, 2019, 卷号: 58, 页码: 624-632
Authors:  Yao Lu;   Kai Jiang ;   Di Chen ;   Guozhen Shen
Adobe PDF(6578Kb)  |  Favorite  |  View/Download:30/0  |  Submit date:2020/07/30
Wearable and robust triboelectric nanogenerator based on crumpled gold films 期刊论文
Nano Energy, 2018, 卷号: 46, 页码: 73-80
Authors:  Huamin Chen ;   Lin Bai ;   Tong Li ;   Chen Zhao ;   Jiushuang Zhang ;   Nan Zhang ;   Guofeng Song ;   Qiaoqiang Gan ;   Yun Xu
Adobe PDF(1253Kb)  |  Favorite  |  View/Download:98/0  |  Submit date:2019/11/19
Ultrasensitive and ultraflexible e-skins with dual functionalities for wearable electronics 期刊论文
Nano Energy, 2017, 卷号: 38, 页码: 28–35
Authors:  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Lili Wang;  Ruilong Shi;  La Li;  Kai Jiang;  Di Chen;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1301Kb)  |  Favorite  |  View/Download:146/2  |  Submit date:2018/06/15
Flexible planar concentric circular micro-supercapacitor arrays for wearable gas sensing application 期刊论文
Nano Energy, 2017, 卷号: 41, 页码: 261–268
Authors:  La Li;  Chengwei Fu;  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Wei Han;  Kai Jiang;  Di Chen;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1357Kb)  |  Favorite  |  View/Download:129/4  |  Submit date:2018/06/15
All rGO-on-PVDF-nanofibers based self-powered electronic skins 期刊论文
Nano Energy, 2017, 卷号: 35, 页码: 121–127
Authors:  Yuanfei Ai;  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Di Chen;  Zhiming M. Wang;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1356Kb)  |  Favorite  |  View/Download:141/0  |  Submit date:2018/06/15
An ultra-sensitive and rapid response speed graphene pressure sensors for electronic skin and health monitoring 期刊论文
Nano Energy, 2016, 卷号: 23, 页码: 7-14
Authors:  Zheng Lou;  Shuai Chen;  Lili Wang;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(2347Kb)  |  Favorite  |  View/Download:267/0  |  Submit date:2017/03/10
Fe(III) modified BiOCl ultrathin nanosheet towards high-efficient visiblelight photocatalyst 期刊论文
Nano Energy, 2016, 卷号: 30, 页码: 109–117
Authors:  Yan Mi;  Liaoyong Wen;  Zhijie Wang;  Dawei Cao;  Rui Xu;  Yaoguo Fang;  Yilong Zhou;  Yong Lei
Adobe PDF(2612Kb)  |  Favorite  |  View/Download:312/3  |  Submit date:2017/03/10
Ultrafast and reversible electrochemical lithiation of InAs nanowires observed by in-situ transmission electron microscopy 期刊论文
Nano Energy, 2016, 卷号: 20, 页码: 194-201
Authors:  Xing Li;  DongdongXiao;  HaoZheng;  XianlongWei;  Xiaoye Wang;  LinGu;  Yong-ShengHu;  TaoYang;  QingChen
Adobe PDF(2147Kb)  |  Favorite  |  View/Download:202/1  |  Submit date:2017/03/10