SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 571 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Perfect absorption and strong magnetic polaritons coupling of graphene-based silicon carbide grating cavity structures 期刊论文
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 卷号: 52, 页码: 015101
Authors:  Jicheng Wang ;   Liu Yang ;   Mian Wang ;   Zheng-Da Hu ;   Qilin Deng ;  Yanguang Nie ;   Feng Zhang ;   Tian Sang
Adobe PDF(2679Kb)  |  Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2020/07/31
Quantitative investigation of intrinsic shear strain and asymmetric interface conditions in semiconductor superlattices 期刊论文
Journal of Applied Physics, 2019, 卷号: 126, 期号: 6, 页码: 065704
Authors:  Yuan Li;  Fengqi Liu;   Xiaoling Ye;   Yu Liu;   Jiawei Wang;   Yonghai Chen
Adobe PDF(1458Kb)  |  Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2020/07/31
Competitive conductive mechanism of interstitial Ag and oxygen vacancies in Ag/Ta 2 O 5 /Pt stack 期刊论文
Journal of Applied Physics, 2019, 卷号: 126, 期号: 6, 页码: 065104
Authors:  Qi Hu;   Zhiqiang Fan;   Anping Huang;   Xinjiang Zhang;   Rumeng Zhao;   Qin Gao;   Yuhang Ji;   Wenzhen Dou;   Mei Wang;   Hongliang Shi;   Zhisong Xiao;   Xiangwei Jiang;   Paul K. Chu
Adobe PDF(5067Kb)  |  Favorite  |  View/Download:44/0  |  Submit date:2020/07/30
Piezostrain modulation of magnetic damping in MBE-grown epitaxial Co 2 FeAl/GaAs heterostructure 期刊论文
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 卷号: 52, 期号: 45, 页码: 455001
Authors:  Ting Li ;   Bao Zhang ;   Hailong Wang ;   Jianhua Zhao ;   Kaiyou Wang ;   Xinhui Zhang
Adobe PDF(2687Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/0  |  Submit date:2020/07/30
Interplay between various active regions and the interband transition for AlGaN-based deep-ultraviolet light-emitting diodes to enable a reduced TM-polarized emission 期刊论文
Journal of Applied Physics, 2019, 卷号: 126, 页码: 245702
Authors:  Kangkai Tian;   Chunshuang Chu;   Jiamang Che;   Hua Shao;   Jianquan Kou;   Yonghui Zhang;   Xingye Zhou;   Zhihong Feng;   Tongbo Wei ;   Zi-Hui Zhang
Adobe PDF(2259Kb)  |  Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2020/08/05
Enhanced performance of AlN SAW devices with wave propagation along the 〈11−20〉 direction on c-plane sapphire substrate 期刊论文
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 卷号: 52, 期号: 21, 页码: 215103
Authors:  Yujie Ai ;   Shuai Yang ;   Zhe Cheng ;   Lian Zhang ;   Lifang Jia ;  Boyu Dong ;   Junxi Wang ;   Yun Zhang
Adobe PDF(1317Kb)  |  Favorite  |  View/Download:96/0  |  Submit date:2020/08/05
Impact of superlinear defect-related recombination on LED performance at low injection 期刊论文
Journal of Applied Physics, 2019, 卷号: 125, 页码: 204502
Authors:  T. H. Gfroerer;   Ruiming Chen;   Grace Watt;   Zhiqiang Liu;   Yong Zhang
Adobe PDF(1558Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2020/08/05
Observation of tunneling magnetoresistance effect in L1 0 -MnAl/MgO/ Co 2 MnSi/MnAl perpendicular magnetic tunnel junctions 期刊论文
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 卷号: 52, 页码: 405002
Authors:  Siwei Mao ;   Jun Lu ;   Hailong Wang ;   Xupeng Zhao ;   Dahai Wei ;   Jianhua Zhao
Adobe PDF(3155Kb)  |  Favorite  |  View/Download:43/0  |  Submit date:2020/07/30
Piezostrain modulation of magnetic damping in MBE-grown epitaxial Co 2 FeAl/GaAs heterostructure 期刊论文
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 卷号: 52, 页码: 455001
Authors:  Ting Li ;   Bao Zhang ;   Hailong Wang ;   Jianhua Zhao ;   Kaiyou Wang ;   Xinhui Zhang
Adobe PDF(2758Kb)  |  Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2020/07/30
Multiscale simulation of lateral charge loss in Si 3 N 4 3D NAND flash based on density functional theory 期刊论文
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 卷号: 52, 页码: 395103
Authors:  Jixuan Wu ;   Jiezhi Chen ;   Xiangwei Jiang
Adobe PDF(1733Kb)  |  Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2020/07/30