SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 13 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Wavelet filtering algorithm for improved detection of a methane gas sensor based on non-dispersive infrared technology 期刊论文
Infrared Physics & Technology, 2019, 卷号: 99, 页码: 284-291
Authors:  Li-bin Ch'ien ;   Yong-jie Wang ;   An-cun Shi ;   Fang Li
Adobe PDF(2884Kb)  |  Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2020/07/31
Wide spectrum responsivity detectors from visible to mid-infrared based on antimonide 期刊论文
INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2019, 卷号: 96, 页码: 1-6
Authors:  Chunyan Guo ;   Yaoyao Sun ;   Qingxuan Jia ;   Zhi Jiang ;   Dongwei Jiang ;   Guowei Wang ;   Yingqiang Xu ;   Tao Wang ;   Jinshou Tian ;   Zhaoxin Wu ;   Zhichuan Niu
Adobe PDF(1824Kb)  |  Favorite  |  View/Download:22/0  |  Submit date:2020/08/04
Visible-extended mid-infrared wide spectrum detector based on InAs/GaSb type-Ⅱ superlattices (T2SL) 期刊论文
Infrared Physics & Technology, 2018, 卷号: 89, 页码: 147-153
Authors:  Chunyan Guo ;   Yaoyao Sun ;   Zhe Jia ;   Zhi Jiang ;   Yuexi Lv ;   Hongyue Hao ;   Xi Han ;   Yinan Dong ;   Dongwei Jiang ;   Guowei Wang ;   Yingqiang Xu ;   Tao Wang ;   Jinshou Tian ;   Zhaoxin Wu ;   Zhichuan Niu
Adobe PDF(2694Kb)  |  Favorite  |  View/Download:55/0  |  Submit date:2019/11/12
Numerical simulation of the modulation transfer function in planar InGaAs dense arrays 期刊论文
Infrared Physics & Technology, 2017, 卷号: 85, 期号: 2017, 页码: 287–292
Authors:  Lin Bai;  Yun Xu;  Yu Jiang;  Huamin Chen;  Haoyue Wu;  Jiushuang Zhang;  Guofeng Song
Adobe PDF(1575Kb)  |  Favorite  |  View/Download:60/0  |  Submit date:2018/11/30
Bias-selectable mid-/long-wave dual band infrared focal plane array based on Type-II InAs/GaSb superlattice 期刊论文
Infrared Physics & Technology, 2017, 卷号: 86, 页码: 159–164
Authors:  Zhi Jiang;  Xi Han;  Yao-Yao Sun;  Chun-Yan Guo;  Yue-Xi Lv;  Hong-Yue Hao;  Dong-Wei Jiang;  Guo-Wei Wang;  Ying-Qiang Xu;  Zhi-Chuan Niu
Adobe PDF(1081Kb)  |  Favorite  |  View/Download:90/0  |  Submit date:2018/06/15
Small-pixel long wavelength infrared focal plane arrays based on InAs/GaSb Type-II superlattice 期刊论文
Infrared Physics & Technology, 2017, 卷号: 89, 页码: 35–40
Authors:  Xi Han;  Dongwei Jiang;  Guowei Wang;  Hongyue Hao;  Yaoyao Sun;  Zhi Jiang;  Yuexi Lv;  Chunyan Guo;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(2233Kb)  |  Favorite  |  View/Download:112/6  |  Submit date:2018/06/15
320 _ 256 Short-/Mid-Wavelength dual-color infrared focal plane arrays based on Type-II InAs/GaSb superlattice 期刊论文
Infrared Physics & Technology, 2017, 卷号: 82, 页码: 140–143
Authors:  Sun Yaoyao;  Han Xi;  Hao Hongyue;  Jiang Dongwei;  Guo Chunyan;  Jiang Zhi;  Lv Yuexi;  Wang Guowei;  Xu Yingqiang;  Niu Zhichuan ⇑
Adobe PDF(1725Kb)  |  Favorite  |  View/Download:101/1  |  Submit date:2018/06/15
External-cavity beam combining of 4-channel quantum cascade lasers 期刊论文
Infrared Physics & Technology, 2017, 卷号: 85, 页码: 52–55
Authors:  Yue Zhao;  Jin-Chuan Zhang;  Yu-Hong Zhou;  Zhi-Wei Jia;  Ning Zhuo;  Shen-Qiang Zhai;  Li-Jun Wang;  Jun-Qi Liu;  Shu-Man Liu;  Feng-Qi Liu;  Zhan-Guo Wang
Adobe PDF(843Kb)  |  Favorite  |  View/Download:125/0  |  Submit date:2018/05/31
Mid-wavelength type II InAs/GaSb superlattice infrared focal plane arrays 期刊论文
Infrared Physics and Technology, 2016, 卷号: 78, 页码: 263-267
Authors:  Xuchang Zhou;  Dongsheng Li;  Jianliang Huang;  Yanhua Zhang;  Yingchun Mu;  Wenquan Ma;  Xiaoying Tie;  Dafan Zuo
Adobe PDF(1222Kb)  |  Favorite  |  View/Download:231/4  |  Submit date:2017/03/10
Study on the thermal imaging application of quantum cascade detectors 期刊论文
INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2014, 卷号: 63, 页码: 17-21
Authors:  Zhai, SQ;  Liu, JQ;  Wang, XJ;  Tan, S;  Liu, FQ;  Wang, ZG
Adobe PDF(823Kb)  |  Favorite  |  View/Download:354/75  |  Submit date:2015/04/02