SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 20 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Investigation of Electrode Electrochemical Reactions in CH 3 NH 3 PbBr 3 Perovskite Single-Crystal Field-Effect Transistors 期刊论文
Advanced Materials, 2019, 卷号: 31, 页码: 1902618
Authors:  Junzhan Wang;  Satyaprasad P. Senanayak;  Jie Liu;  Yuanyuan Hu;  Yanjun Shi;  Zelun Li;  Caixin Zhang;  Bingyan Yang;  Longfeng Jiang;  Dawei Di;  Anton V. Ievlev;  Olga S. Ovchinnikova;  Tao Ding;  Huixiong Deng;  Liming Tang;  Yunlong Guo;  Jianpu Wang;  Kai Xiao;  Deepak Venkateshvaran
Adobe PDF(2718Kb)  |  Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2020/07/30
Single-electron transport through single and coupling dopant atoms in silicon junctionless nanowire transistor 期刊论文
Chin. Phys. B, 2019, 卷号: 28, 期号: 12, 页码: 127302
Authors:  Xiao-Di Zhang ;   Wei-Hua Han ;   Wen Liu ;   Xiao-Song Zhao ;   Yang-Yan Guo ;   Chong Yang ;   Jun-Dong Chen ;   Fu-Hua Yang
Adobe PDF(1653Kb)  |  Favorite  |  View/Download:49/0  |  Submit date:2020/08/05
Observation of hopping transitions for delocalized electrons by temperature-dependent conductance in silicon junctionless nanowire transistors 期刊论文
Chinese Physics B, 2019, 卷号: 28, 期号: 10, 页码: 107303
Authors:  Yang-Yan Guo;  Wei-Hua Han;  Xiao-Song Zhao;  Ya-Mei Dou;  Xiao-Di Zhang;  Xin-Yu Wu ;   Fu-Hua Yang
Adobe PDF(865Kb)  |  Favorite  |  View/Download:22/0  |  Submit date:2020/08/05
Temperature-dependent subband mobility characteristics in n-doped silicon junctionless nanowire transistor 期刊论文
Chinese Physics B, 2019, 卷号: 28, 期号: 6, 页码: 066804
Authors:  Ya-Mei Dou ;   Wei-Hua Han ;   Yang-Yan Guo ;   Xiao-Song Zhao ;   Xiao-Di Zhang ;   Xin-Yu Wu ;   Fu-Hua Yang
Adobe PDF(451Kb)  |  Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2020/08/05
Spin Transport under In-plane Electric Fields with Different Orientations in Undoped InGaAs/AlGaAs Multiple Quantum Wells 期刊论文
Chinese Physics Letters, 2019, 卷号: 36, 期号: 7, 页码: 077201
Authors:  Xiao-di Xue ;   Yu Liu ;   Lai-pan Zhu ;   Wei Huang ;   Yang Zhang ;   Xiao-lin Zeng ;   Jing Wu ;   Bo Xu ;   Zhan-guo Wang ;   Yong-hai Chen ;   Wei-feng Zhang
Adobe PDF(648Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/0  |  Submit date:2020/07/30
The Mapping of Spin Photocurrent in In 0?15 Ga 0?85 As/Al 0?3 Ga 0?7 As Multiple Quantum Wells 期刊论文
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2018, 卷号: 18, 期号: 11, 页码: 7613–7616
Authors:  Yang Zhang;   Yu Liu ;   Wei Huang;   Xiao-Di Xue;   Yong-Hai Chen ;   Zhan-Guo Wang
Adobe PDF(217Kb)  |  Favorite  |  View/Download:90/0  |  Submit date:2019/11/15
Disorder-induced topological phase transitions in two-dimensional spin-orbit coupled superconductors 期刊论文
Scientific Reports, 2016, 卷号: 6, 页码: 39188
Authors:  Wei Qin;  Di Xiao;  Kai Chang;  Shun-Qing Shen;  Zhenyu Zhang
Adobe PDF(964Kb)  |  Favorite  |  View/Download:226/1  |  Submit date:2017/03/10
Disorder-induced topological phase transitions in two-dimensional spin-orbit coupled superconductors 期刊论文
Scientific Reports, 2016, 卷号: 6, 页码: 39188
Authors:  Wei Qin;  Di Xiao;  Kai Chang;  Shun-Qing Shen;  Zhenyu Zhang
Adobe PDF(964Kb)  |  Favorite  |  View/Download:147/0  |  Submit date:2017/03/10
Absorption enhancement using nanoneedle array for solar cell 期刊论文
Applied Physics Letters, 2013, 卷号: 103, 期号: 21, 页码: 211110
Authors:  Zhang, Xu;  Sun, Xiao-Hong;  Jiang, Liu-Di
Adobe PDF(1648Kb)  |  Favorite  |  View/Download:422/107  |  Submit date:2014/05/08
Simulation of proton transportation process in GaN 期刊论文
Yuanzineng Kexue Jishu/Atomic Energy Science and Technology, 2012, 卷号: 46, 期号: 6, 页码: 648-651
Authors:  Zhang, Ming-Lan;  Zhang, Xiao-Qian;  Yang, Rui-Xia;  Di, Zhao-Ting
Adobe PDF(592Kb)  |  Favorite  |  View/Download:571/225  |  Submit date:2013/05/07