SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 200 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
16-channel dual-tuning wavelength division multiplexer/demultiplexer 期刊论文
Chinese Physics B, 2018, 卷号: 27, 期号: 12, 页码: 124208
Authors:  Pei Yuan;  Yue Wang;  Yuan-Da Wu;  Jun-Ming An;  Xiong-Wei Hu
Adobe PDF(3461Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2019/11/19
Square microcavity semiconductor lasers 期刊论文
Chinese Physics B, 2018, 卷号: 27, 期号: 11, 页码: 114212
Authors:  Yuede Yang;  Haizhong Weng;  Youzeng Hao;  Jinlong Xiao;  Yongzhen Huang
Adobe PDF(4367Kb)  |  Favorite  |  View/Download:41/0  |  Submit date:2019/11/12
Semiconductor photonic crystal laser 期刊论文
Chinese Physics B, 2018, 卷号: 27, 期号: 11, 页码: 114211
Authors:  Wanhua Zheng
Adobe PDF(5955Kb)  |  Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2019/11/12
Comparative study of electrical characteristics for n-type 4H–SiC planar and trench MOS capacitors annealed in ambient NO 期刊论文
Chinese Physics B, 2017, 卷号: 26, 期号: 10, 页码: 107101
Authors:  Zhan-Wei Shen;  Feng Zhang;  Sima Dimitrijev;  Ji-Sheng Han;  Guo-Guo Yan;  Zheng-Xin Wen;  Wan-Shun Zhao;  Lei Wang;  Xing-Fang Liu;  Guo-Sheng Sun;  Yi-Ping Zeng
Adobe PDF(1147Kb)  |  Favorite  |  View/Download:79/0  |  Submit date:2018/06/15
Single fundamental mode photonic crystal VCSEL with high power and low threshold current optimized by modal loss analysis 期刊论文
Chinese Physics B, 2017, 卷号: 26, 期号: 1, 页码: 014203
Authors:  Yi-Yang Xie;  Qiang Kan;  Chen Xu;  Kun Xu;  Hong-Da Chen
Adobe PDF(1893Kb)  |  Favorite  |  View/Download:125/0  |  Submit date:2018/05/31
Resonantly driven exciton Rabi oscillation in single quantum dots emitting at 1300 nm_ 期刊论文
Chinese Physics B, 2017, 卷号: 26, 期号: 8, 页码: 084202
Authors:  Yong-Zhou Xue;  Ze-Sheng Chen;  Hai-Qiao Ni;  Zhi-Chuan Niu;  De-Sheng Jiang;  Xiu-Ming Dou;  Bao-Quan Sun
Adobe PDF(3249Kb)  |  Favorite  |  View/Download:77/0  |  Submit date:2018/06/15
N-type GaSb single crystals with high below-band gap transmission 期刊论文
Chinese Physics B, 2017, 卷号: 26, 期号: 10, 页码: 107801
Authors:  Yong-Biao Bai;  You-Wen Zhao;  Gui-Ying Shen;  Xiao-Yu Chen;  Jing-Ming Liu;  Hui Xie;  Zhi-Yuan Dong;  Jun Yang;  Feng-Yun Yang and Feng-Hua Wang
Adobe PDF(628Kb)  |  Favorite  |  View/Download:162/0  |  Submit date:2018/05/23
Growth and characterization of AlN epilayers using pulsed metal organic chemical vapor deposition 期刊论文
Chinese Physics B, 2017, 卷号: 26, 期号: 7, 页码: 078102
Authors:  Zesheng Ji;  Lianshan Wang;  Guijuan Zhao;  Yulin Meng;  Fangzheng Li;  Huijie Li;  Shaoyan Yang;  Zhanguo Wang
Adobe PDF(1451Kb)  |  Favorite  |  View/Download:90/2  |  Submit date:2018/05/23
Bismuth-content-dependent polarized Raman spectrum of InPBi alloy 期刊论文
Chinese Physics B, 2016, 卷号: 25, 期号: 6, 页码: 66301-66306
Authors:  Guan-Nan Wei;  Qing-Hai Tan;  Xing Dai;  Qi Feng;  Wen-Gang Luo;  Yu Sheng;  Kai Wang;  Wen-Wu Pan;  Li-Yao Zhang;  Shu-Min Wang;  Kai-You Wang
Adobe PDF(4216Kb)  |  Favorite  |  View/Download:202/1  |  Submit date:2017/03/16
Proper In deposition amount for on-demand epitaxy of InAs/GaAs single quantum dots 期刊论文
Chinese Physics B, 2016, 卷号: 25, 期号: 10, 页码: 107805
Authors:  Xiang-Jun Shang;  Jian-Xing Xu;  Ben Ma;  Ze-Sheng Chen;  Si-Hang Wei;  Mi-Feng Li;  Guo-Wei Zha;  Li-Chun Zhang;  Ying Yu;  Hai-Qiao Ni;  Zhi-Chuan Niu
Adobe PDF(1932Kb)  |  Favorite  |  View/Download:240/3  |  Submit date:2017/03/10