SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 26 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Defects coupling impacts on mono-layer WSe 2 tunneling field-effect transistors 期刊论文
Applied Physics Express, 2019, 卷号: 12, 页码: 034001
Authors:  Jixuan Wu ;   Xiaolei Ma ;   Jiezhi Chen ;   Xiangwei Jiang
Adobe PDF(2147Kb)  |  Favorite  |  View/Download:0/0  |  Submit date:2020/07/30
Modulation and optoelectronic properties of GaN-based light-emitting diodes on GaN template 期刊论文
APPLIED PHYSICS EXPRESS, 2018, 卷号: 11, 期号: 12, 页码: 122101
Authors:  Shan Lin ;   Haicheng Cao ;   Jing Li ;   Xuejiao Sun ;   Huixin Xiu , Lixia Zhao
Adobe PDF(1323Kb)  |  Favorite  |  View/Download:113/1  |  Submit date:2019/11/19
Normal-incidence quantum cascade detector coupled by nanopore structure 期刊论文
Applied Physics Express, 2018, 卷号: 11, 页码: 042001
Authors:  Jianqi Liu ;   Fengjiao Wang ;   Shenqiang Zhai ;   Jinchuan Zhang ;   Shuman Liu ;  Junqi Liu ;   Lijun Wang ;   Fengqi Liu;   Zhanguo Wang
Adobe PDF(1207Kb)  |  Favorite  |  View/Download:45/0  |  Submit date:2019/11/12
High-power GaSb-based microstripe broad-area lasers 期刊论文
Applied physics express, 2018, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 32702
Authors:  Zefeng Lu ;   Lijie Wang ;   Yu Zhang ;   Shili Shu ;   Sicong Tian ;   Cunzhu Tong ;   Guanyu Hou ;   Xiaoli Chai ;   Yingqiang Xu ;   Haiqiao Ni ;   Zhichuan Niu ;   Lijun Wang
Adobe PDF(1196Kb)  |  Favorite  |  View/Download:52/0  |  Submit date:2019/11/18
Atomic defects in monolayer WSe 2 tunneling FETs studied by systematic ab initio calculations 期刊论文
APPLIED PHYSICS EXPRESS, 2018, 卷号: 11, 期号: 5, 页码: 054001
Authors:  Jixuan Wu ;  Zhiqiang Fan ;   Jiezhi Chen;   Xiangwei Jiang
Adobe PDF(1027Kb)  |  Favorite  |  View/Download:43/0  |  Submit date:2019/11/18
Exfoliation of AlN film using two-dimensional multilayer hexagonal BN for deep-ultraviolet light-emitting diodes 期刊论文
Applied Physics Express, 2018, 卷号: 12, 期号: 1, 页码: 015505
Authors:  Qingqing Wu;  Yanan Guo;  Suresh Sundaram;  Jianchang Yan;  Liang Zhang;  Tongbo Wei;  Xuecheng Wei;  Junxi Wang;  Abdallah Ougazzaden ;   Jinmin Li
Adobe PDF(864Kb)  |  Favorite  |  View/Download:56/0  |  Submit date:2019/11/15
Angled cavity photonic crystal lasers with asymmetrical high-order surface gratings 期刊论文
Applied Physics Express, 2017, 卷号: 10, 页码: 032701
Authors:  Yun Liu;  Yufei Wang;  Hongwei Qu;  Shaoyu Zhao;  Lunhua Li;  Wanhua Zheng
Adobe PDF(2450Kb)  |  Favorite  |  View/Download:106/2  |  Submit date:2018/07/02
80GHz AlGaInAs/InP colliding-pulse mode-locked laser with high pulse power 期刊论文
Applied Physics Express, 2016, 卷号: 9, 期号: 12, 页码: 122701
Authors:  Pengchao Zhao;  Anjin Liu;  Wanhua Zheng
Adobe PDF(3265Kb)  |  Favorite  |  View/Download:383/9  |  Submit date:2017/03/16
Large lateral photovoltaic effect in μc-SiOx:H/a-Si:H/c-Si p–i–n structure 期刊论文
Applied Physics Express, 2016, 卷号: 9, 页码: 031301
Authors:  Shuang Qiao;  Jianhui Chen;  Jihong Liu;  Xinhui Zhang;  Shufang Wang;  Guangsheng Fu
Adobe PDF(1228Kb)  |  Favorite  |  View/Download:200/0  |  Submit date:2017/03/16
Dual-wavelength intersubband electroluminescence from double-well active layers in InGaAs/InAlAs quantum cascade structures 期刊论文
Applied Physics Express, 2016, 卷号: 9, 期号: 5, 页码: 052104
Authors:  Fei Ren;  Feng-Jiao Wang;  Shu-Man Liu;  Zhen-Dong Ning;  Ning Zhuo;  Xiao-Ling Ye;  Jun-Qi Liu;  Li-Jun Wang;  Feng-Qi Liu;  Zhan-Guo Wang
Adobe PDF(866Kb)  |  Favorite  |  View/Download:194/1  |  Submit date:2017/03/10