SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 17 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Device Configurations and Future Prospects of Flexible/ Stretchable Lithium-Ion Batteries 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 51, 页码: 1805596
Authors:  Di Chen;   Zheng Lou;   Kai Jiang;   Guozhen Shen
Adobe PDF(1648Kb)  |  Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2019/11/18
Plant-Based Modular Building Blocks for “Green” Electronic Skins 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 51, 页码: 1804510
Authors:  Lili Wang;  Kang Wang;  Zheng Lou;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(1764Kb)  |  Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2019/11/18
Flexible Broadband Image Sensors with SnS Quantum Dots/Zn 2 SnO 4 Nanowires Hybrid Nanostructures 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 6, 页码: 1705389
Authors:  Ludong Li;   Zheng Lou;   Guozhen Shen
Adobe PDF(555Kb)  |  Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2019/11/18
Composition and Interface Engineering for Efficient and Thermally Stable Pb–Sn Mixed Low-Bandgap Perovskite Solar Cells 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 51, 页码: 1804603
Authors:  Dan Chi;   Shihua Huang;   Meiying Zhang;   Shaiqiang Mu;   Yang Zhao;   Yong Chen;   Jingbi You
Adobe PDF(1623Kb)  |  Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2019/11/15
Low-Temperature Eutectic Synthesis of PtTe 2 with Weak Antilocalization and Controlled Layer Thinning 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 36, 页码: 1803746
Authors:  Song Hao;   Junwen Zeng;   Tao Xu;   Xin Cong;   Chenyu Wang;   Chenchen Wu;   Yaojia Wang;  Xiaowei Liu;   Tianjun Cao;   Guangxu Su;   Lanxin Jia;   Zhangting Wu;   Qian Lin;   Lili Zhang;  Shengnan Yan;   Mengfan Guo;   Zhenlin Wang;   Pingheng Tan;   Litao Sun;   Zhenhua Ni;  Shi-Jun Liang;  X
Adobe PDF(3153Kb)  |  Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2019/11/12
Thickness-Dependent Carrier Transport Characteristics of a New 2D Elemental Semiconductor: Black Arsenic 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2018, 卷号: 28, 期号: 43, 页码: 1802581
Authors:  Mianzeng Zhong;   Qinglin Xia;   Longfei Pan;   Yuqing Liu;   Yabin Chen;   Hui-Xiong Deng;   Jingbo Li;   Zhongming Wei
Adobe PDF(2266Kb)  |  Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2019/11/12
High-Performance All-Polymer Photoresponse Devices Based on Acceptor-Acceptor Conjugated Polymers 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2016, 卷号: 26, 期号: 34, 页码: 6306–6315
Authors:  Xiaofen Wang;  Lei Lv;  Lingliang Li;  Yusheng Chen;  Kai Zhang;  Haoran Chen;  Huanli Dong;  Jinsong Huang;  Guozhen Shen;  Zhou Yang;  Hui Huang
Adobe PDF(1665Kb)  |  Favorite  |  View/Download:158/1  |  Submit date:2017/03/16
Anisotropic Growth of Nonlayered CdS on MoS2 Monolayer for Functional Vertical Heterostructures 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2016, 卷号: 26, 期号: 16, 页码: 2648-2654
Authors:  Wei Zheng;  Wei Feng;  Xin Zhang;  Xiaoshuang Chen;  Guangbo Liu;  Yunfeng Qiu;  Tawfi que Hasan;  Pingheng Tan;  Ping An Hu
Adobe PDF(1362Kb)  |  Favorite  |  View/Download:152/3  |  Submit date:2017/03/16
Hierarchical Graphene-Based Films with Dynamic Self-Stiffening for Biomimetic Artificial Muscle 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2016, 卷号: 26, 期号: 38, 页码: 7003-7010
Authors:  Zhaohe Dai;  Yanlei Wang;  Luqi Liu;  Xuelu Liu;  PingHeng Tan;  Zhiping Xu;  Jun Kuang;  Qing Liu;  Jun Lou;  Zhong Zhang
Adobe PDF(1131Kb)  |  Favorite  |  View/Download:118/3  |  Submit date:2017/03/16
Molecular Heterojunctions of Oligo(phenylene ethynylene)s with Linear to Cruciform Framework 期刊论文
Advanced Functional Materials, 2015, 卷号: 25, 期号: 11, 页码: 1700-1708
Authors:  Zhongming Wei;  Tim Hansen;  Marco Santella;  Xintai Wang;  Christian R. Parker;  Xingbin Jiang;  Tao Li;  Magni Glyvradal;  Karsten Jennum;  Emil Glibstrup;  Nicolas Bovet;  Xiaowei Wang;  Wenping Hu;  Gemma C. Solomon;  Mogens Brøndsted Nielsen;  Xiaohui Qiu;  Thomas Bjørnholm;  Kasper Nørgaard;  Bo W. Laursen
Adobe PDF(1112Kb)  |  Favorite  |  View/Download:207/1  |  Submit date:2016/03/29