SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 37 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Enhanced efficiency in 808 nm GaAs laser power converters via gradient doping 期刊论文
AIP Advances, 2019, 卷号: 9, 页码: 105206
Authors:  Yingjie Zhao;  Peng Liang;  Huixue Ren;  Peide Han
Adobe PDF(2733Kb)  |  Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2020/08/05
Route to one-step microstructure mold fabrication for PDMS microfluidic chip 期刊论文
AIP ADVANCES, 2018, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 045207
Authors:  Xiaoqing Lv;   Zhaoxin Geng;   Zhiyuan Fan;   Shicai Wang, Yue Su;   Weihao Fang;   Weihua Pei, Hongda Chen
Adobe PDF(10526Kb)  |  Favorite  |  View/Download:58/0  |  Submit date:2019/11/12
Electroluminescence property improvement by adjusting quantum wells’ position relative to p-doped region in InGaN/GaN multiple-quantum-well light emitting diodes 期刊论文
AIP Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 035103
Authors:  P. Chen;  D. G. Zhao;  D. S. Jiang;  H. Long;  M. Li;  J. Yang;  J. J. Zhu;  Z. S. Liu;  X. J. Li;  W. Liu;  X. Li;  F. Liang;  J. P. Liu;  B. S. Zhang;  H. Yang
Adobe PDF(5388Kb)  |  Favorite  |  View/Download:492/3  |  Submit date:2018/07/11
Ab initio simulation study of defect assisted Zener tunneling in GaAs diode 期刊论文
AIP ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 页码: 065302
Authors:  Juan Lu;  Zhi-Qiang Fan;  Jian Gong;  Xiang-Wei Jiang
Adobe PDF(8010Kb)  |  Favorite  |  View/Download:69/0  |  Submit date:2018/06/15
Optical frequency combs generated by four-wave mixing in a dual wavelength Brillouin laser cavity 期刊论文
AIP Advances, 2017, 卷号: 7, 页码: 075215
Authors:  Qing Li;  Zhi-xu Jia;  Zhen-rui Li;  Yue-de Yang;  Jin-long Xiao;  Shao-wu Chen;  Guan-shi Qin;  Yong-zhen Huang;  Wei-ping Qin
Adobe PDF(3387Kb)  |  Favorite  |  View/Download:132/1  |  Submit date:2018/07/09
Spectral shape of one-photon luminescence from single gold nanorods 期刊论文
AIP ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 页码: 125106
Authors:  Te Wen;  Yingbo He;  Xue-Lu Liu;  Miao-Ling Lin;  Yuqing Cheng;  Jingyi Zhao;  Qihuang Gong;  Keyu Xia;  Ping-Heng Tan;  Guowei Lu
Adobe PDF(4039Kb)  |  Favorite  |  View/Download:89/0  |  Submit date:2018/06/15
Tuning exciton energy and fine-structure splitting in single InAs quantum dots by applying uniaxial stress 期刊论文
AIP Advances, 2016, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 045204
Authors:  Dan Su;  Xiuming Dou;  Xuefei Wu;  Yongping Liao;  Pengyu Zhou;  Kun Ding;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Haijun Zhu;  Desheng Jiang;  Baoquan Sun
Adobe PDF(1402Kb)  |  Favorite  |  View/Download:142/1  |  Submit date:2017/03/16
Tunable bandgap in hybrid perovskite CH3NH3Pb(Br3−yXy) single crystals and photodetector applications 期刊论文
AIP Advances, 2016, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 045115
Authors:  L. Wang;  G. D. Yuan;  R. F. Duan;  F. Huang;  T. B. Wei;  Z. Q. Liu;  J. X. Wang;  J. M. Li
Adobe PDF(5568Kb)  |  Favorite  |  View/Download:197/2  |  Submit date:2017/03/16
The structural properties of InGaN alloys and the interdependence on the thermoelectric behavior 期刊论文
AIP Advances, 2016, 卷号: 6, 期号: 2, 页码: 025305
Authors:  Bahadir Kucukgok;  Xuewang Wu;  Xiaojia Wang;  Zhiqiang Liu;  Ian T. Ferguson;  Na Lu
Adobe PDF(1085Kb)  |  Favorite  |  View/Download:614/1  |  Submit date:2017/03/16
Tuning exciton energy and fine-structure splitting in single InAs quantum dots by applying uniaxial stress 期刊论文
AIP Advances, 2016, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 045204
Authors:  Dan Su;  Xiuming Dou;  Xuefei Wu;  Yongping Liao;  Pengyu Zhou;  Kun Ding;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Haijun Zhu;  Desheng Jiang;  Baoquan Sun
Adobe PDF(1302Kb)  |  Favorite  |  View/Download:388/2  |  Submit date:2017/03/16