SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 33 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Graphyne and Its Family: Recent Theoretical Advances 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 2692-2706
Authors:  Jun Kang;   Zhongming Wei;   Jingbo Li
Adobe PDF(5509Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2020/07/30
Metal-Catalyst-Free Growth of Patterned Graphene on SiO 2 Substrates by Annealing Plasma-Induced Cross-Linked Parylene for Optoelectronic Device Applications 期刊论文
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 15, 页码: 14427-14436
Authors:  Yibo Dong;   Chuantong Cheng;   Chen Xu;   Xurui Mao;   Yiyang Xie;   Hongda Chen;   Beiju Huang;   Yongdong Zhao;   Jun Deng;   Weiling Guo;   Guanzhong Pan;   Jie Sun
Adobe PDF(3519Kb)  |  Favorite  |  View/Download:31/0  |  Submit date:2020/07/31
Compositional Engineering of Mixed-Cation Lead Mixed-Halide Perovskites for High-Performance Photodetectors 期刊论文
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 31, 页码: 28005-28012
Authors:  Ye Wang;   Xingwang Zhang;   Denggui Wang;   Xingxing Li;   Junhua Meng;   Jingbi You;   Zhigang Yin;   Jinliang Wu
Adobe PDF(5992Kb)  |  Favorite  |  View/Download:68/0  |  Submit date:2020/07/31
Vis−IR Wide-Spectrum Photodetector at Room Temperature Based on p−n Junction-Type GaAs 1−x Sb x /InAs Core−Shell Nanowire 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 42, 页码: 38973-38981
Authors:  Xinzhe Wang;  Dong Pan;  Yuxiang Han;  Mei Sun;  Jianhua Zhao;  Qing Chen
Adobe PDF(2806Kb)  |  Favorite  |  View/Download:38/0  |  Submit date:2020/07/31
Efficiently Rotating the Magnetization Vector in a Magnetic Semiconductor via Organic Molecules 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 6, 页码: 6615-6623
Authors:  Xiaolei Wang;  Hailong Wang;  Jialin Ma;  Xupeng Zhao;  Jianhua Zhao
Adobe PDF(4593Kb)  |  Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2020/07/30
Design Principles of p‑Type Transparent Conductive Materials 期刊论文
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 28, 页码: 24837-24849
Authors:  Ruyue Cao;  Hui-Xiong Deng;  Jun-Wei Luo
Adobe PDF(323Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2020/07/30
Highly Conductive Graphene Paper with Vertically Aligned Reduced Graphene Oxide Sheets Fabricated by Improved Electrospray Deposition Technique 期刊论文
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 11, 页码: 10810-10817
Authors:  Jun-Xiang Yan;   Yu-Chen Leng;   Ya-Nan Guo;   Guo-Qiang Wang;   He Gong;   Pei-Zhi Guo;   Ping-Heng Tan;   Yun-Ze Long;   Xue-Lu Liu ;   Wen-Peng Han
Adobe PDF(3552Kb)  |  Favorite  |  View/Download:62/0  |  Submit date:2020/08/04
Surface Modification of Al-Doped ZnO Transparent Conducive Thin Films with Polycrystalline Zinc Molybdenum Oxide 期刊论文
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 29, 页码: 26491-26499
Authors:  Lei Meng;   Xiaoguang Yang;   Hongyu Chai;   Zunren Lv;   Tao Yang
Adobe PDF(3637Kb)  |  Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2020/07/30
Insights into Charge Separation and Transport in Ternary Polymer Solar Cells 期刊论文
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 3299-3307
Authors:  Qicong Li;   Yang Sun;   Xiaodi Xue;   Shizhong Yue;   Kong Liu;   Muhammad Azam;   Cheng Yang;   Zhijie Wang;   Furui Tan;  Yonghai Chen
Adobe PDF(2247Kb)  |  Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2020/07/30
Skin Adhesives with Controlled Adhesion by Polymer Chain Mobility 期刊论文
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019, 卷号: 11, 页码: 1496-1502
Authors:  Zhen Gu;   Xizi Wan;   Zheng Lou;   Feilong Zhang;   Lianxin Shi;   Siheng Li;   Bing Dai;   Guozhen Shen;   Shutao Wang
Adobe PDF(5672Kb)  |  Favorite  |  View/Download:50/0  |  Submit date:2020/07/30