SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 22 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Tellurophene-Based Random Copolymers for High Responsivity and Detectivity Photodetectors 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 1917-1924
Authors:  Kai Zhang;  Lei Lv;  Xiaofen Wang;  Yang Mi;  Ruiqing Chai;  Xinfeng Liu;  Guozhen Shen;  Aidong Peng;  Hui Huang
Adobe PDF(647Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2019/11/18
Interface Engineering of High-Performance Perovskite Photodetectors Based on PVP/SnO 2 Electron Transport Layer 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 卷号: 10, 期号: 7, 页码: 6505-6512
Authors:  Ye Wang;  Xingwang Zhang;  Qi Jiang;  Heng Liu;  Denggui Wang;  Junhua Meng;  Jingbi You;  Zhigang Yin
Adobe PDF(1862Kb)  |  Favorite  |  View/Download:36/0  |  Submit date:2019/11/15
Improving Performances of In-Plane Transition-Metal Dichalcogenide Schottky Barrier Field-Effect Transistors 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 卷号: 10, 期号: 22, 页码: 19271-19277
Authors:  Zhi-Qiang Fan;   Xiang-Wei Jiang;  Jiezhi Chen;   Jun-Wei Luo
Adobe PDF(3428Kb)  |  Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2019/11/12
Designing pH-Responsive Biodegradable Polymer Coatings for Controlled Drug Release via Vapor-Based Route 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 卷号: 10, 页码: 38449−38458
Authors:  Xiao Shi;  Yumin Ye;  Hui Wang;   Fu Liu;   Zhijie Wang
Adobe PDF(7210Kb)  |  Favorite  |  View/Download:38/0  |  Submit date:2019/11/12
Atomic Mechanism of Interfacial-Controlled Quantum Efficiency and Charge Migration in InAs/GaSb Superlattice 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 卷号: 9, 页码: 26642−26647
Authors:  Han Bi;  Xi Han;  Lu Liu;  Yunhao Zhao;  Xuebing Zhao;  Guowei Wang;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu;  Yi Shi;  Renchao Che
Adobe PDF(4975Kb)  |  Favorite  |  View/Download:88/0  |  Submit date:2018/06/15
Low temperature one-step growth of AlON thin films with homogenous nitrogen doping profile by plasma enhanced atomic layer deposition 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 卷号: 9, 期号: 44, 页码: 38662-38669
Authors:  Hong-Yan Chen;  Hong-Liang Lu;  Jin-Xin Chen;  Feng Zhang;  Xin-Ming Ji;  Wen-Jun Liu;  Xiao-Feng Yang;  David Wei Zhang
Adobe PDF(1848Kb)  |  Favorite  |  View/Download:73/0  |  Submit date:2018/06/15
Switching from Negative to Positive Photoconductivity toward Intrinsic Photoelectric Response in InAs Nanowire 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 卷号: 9, 页码: 2867−2874
Authors:  Yuxiang Han;  Mengqi Fu;  Zhiqiang Tang;  Xiao Zheng;  Xianghai Ji;  Xiaoye Wang;  Weijian Lin;  Tao Yang;  Qing Chen
Adobe PDF(3748Kb)  |  Favorite  |  View/Download:120/0  |  Submit date:2018/05/23
Hollow ZnSnO3 Cubes with Controllable Shells Enabling Highly Efficient Chemical Sensing Detection of Formaldehyde Vapors 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 卷号: 9, 页码: 14525−14533
Authors:  Tingting Zhou;  Tong Zhang;  Rui Zhang;  Zheng Lou;  Jianan Deng;  and Lili Wang
Adobe PDF(8679Kb)  |  Favorite  |  View/Download:205/1  |  Submit date:2018/06/15
Ultrathin Broadband Germanium−Graphene Hybrid Photodetector with High Performance 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces Research, 2017, 卷号: 9, 页码: 13422−13429
Authors:  Fan Yang;  Hui Cong;  Kai Yu;  Lin Zhou;  Nan Wang;  Zhi Liu;  Chuanbo Li;  Qiming Wang;  Buwen Cheng
Adobe PDF(3564Kb)  |  Favorite  |  View/Download:94/0  |  Submit date:2018/07/02
Hybrid Tunnel Junction-Graphene Transparent Conductive Electrodes for Nitride Lateral Light Emitting Diodes 期刊论文
ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 1176-1183
Authors:  Liancheng Wang;  Yan Cheng;  Zhiqiang Liu;  Xiaoyan Yi;  Hongwei Zhu;  Guohong Wang
Adobe PDF(3538Kb)  |  Favorite  |  View/Download:275/4  |  Submit date:2017/03/16