SEMI OpenIR
浏览/检索结果: 共15924条,第3519-3538条
条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ji-Hui Yang;  Qinghong Yuan;  Huixiong Deng;  Su-Huai Wei;  Boris I. Yakobson
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen L (Chen L.);  Yan S (Yan S.);  Xu PF (Xu P. F.);  Lu J (Lu J.);  Deng JJ (Deng J. J.);  Ji Y (Ji Y.);  Wang KY (Wang K. Y.);  Zhao JH (Zhao J. H.)
无权访问的条目 期刊论文
作者:  李永良;  杨锡震;  周燕;  李承基;  李蕴言
无权访问的条目 期刊论文
作者:  谭满清;  茅冬生
无权访问的条目 期刊论文
作者:  谭满清;  陆建祖;  李玉鉴
无权访问的条目 期刊论文
作者:  李玉鉴;  谭满清;  茅冬生;  陆建祖
无权访问的条目 期刊论文
作者:  谭满清;  茅冬生;  陈良惠;  李玉璋
无权访问的条目 期刊论文
作者:  茅冬生;  谭满清
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gu B;  Xu Y;  Qin FW;  Wang SS;  Sui Y;  Wang ZG;  Gu B,Dalian Univ Technol,State Key Lab Mat Modificat Laser Ion & Elect Bea,Dept Electromagnet Engn,Dalian 116024,Peoples R China.
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huo, NJ;  Li, Y;  Kang, J;  Li, RX;  Xia, QL;  Li, JB
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zheng JY (Zheng, Jianyu);  Zhu NH (Zhu, Ninghua);  Du YX (Du, Yuanxin);  Wang H (Wang, Hui);  Wang LX (Wang, Lixian);  Liu JG (Liu, Jianguo)
无权访问的条目 会议论文
作者:  Wang YL;  Wu J;  Chen YH;  Wang ZG;  Zeng YP;  Wang, YL, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, Beijing 100083, Peoples R China.
无权访问的条目 期刊论文
作者:  José Capmany;  Jianping Yao;  Wei Li;  Shilong Pan